Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt.

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vertellen u de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik mag maken van onze website www.tcche.org ( onze site ), als gast of als geregistreerde gebruiker. Het gebruik van onze site omvat toegang tot, browsen of registreren om onze site te gebruiken.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze site. We raden u aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik.

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

ANDERE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

 • Ons privacybeleid ( tcche.org/privacy-policy ) beschrijft de voorwaarden waaronder we alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, verwerken. Door onze site te gebruiken, stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
 • Ons beleid met algemene voorwaarden ( tcche.org/terms-and-conditions ), beschrijft de “Ticketaankoopvoorwaarden” met betrekking tot diensten die zijn gekocht via onze website.
 • Ons beleid voor acceptabel gebruik ( tcche.org/acceptable-use-policy ), waarin het toegestane en verboden gebruik van onze site wordt uiteengezet. Wanneer u onze site gebruikt, moet u zich houden aan dit beleid voor acceptabel gebruik.
 • Ons Cookiebeleid ( tcche.org/cookie-policy ), waarin informatie wordt gegeven over de cookies op onze site.

INFORMATIE OVER ONS

www.tcche.org is een site die wordt beheerd door TCCHE Limited (“wij”). Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 08223171 en hebben onze maatschappelijke zetel te 110 Viglen House, Alperton Lane, Wembley, Middlesex, Engeland, HA0 1HD.

Ons belangrijkste handelsadres is Viglen House 110, Alperton Lane, Wembley, Engeland, HA0 1HD.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

WIJZIGINGEN AAN ONZE SITE

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van onze site op elk moment verouderd kan zijn en dat we niet verplicht zijn deze bij te werken.

We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

TOEGANG TOT ONZE SITE

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. We kunnen onze site geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens u als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang tot onze site te krijgen.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding onze site bezoeken, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij deze naleven.

UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

Als u kiest, of u krijgt een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken.

We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via info@tcche.org.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op het materiaal dat erop is gepubliceerd. Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragen.

Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie te verkrijgen om dit te doen van ons of onze licentiegevers.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen illustraties, foto’s, video’s, audiofragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst wijzigen of gebruiken.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

GEEN VERTROUWEN OP INFORMATIE

De inhoud op onze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze site.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site nauwkeurig, volledig of up-to-date is.

BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

We zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor verlies of schade, voortvloeiend uit of in verband met:

 • gebruik van, of onvermogen om onze site te gebruiken; of
 • gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op onze site wordt weergegeven.

Als u een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:

 • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of voor het downloaden door u van enige inhoud erop, of op een website die eraan is gekoppeld.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op onze site wordt gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Er zijn verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van diensten door gebruik aan u, die zullen worden uiteengezet in onze algemene voorwaarden voor levering van diensten ( www.tcche.org/terms-and- voorwaarden )

VIRUSSEN

We kunnen niet garanderen dat onze site veilig of vrij is van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit op grond van de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk.

LINKEN NAAR ONZE SITE

U mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert als er geen bestaat. U mag geen link naar onze site plaatsen op een website die niet uw eigendom is. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons Beleid voor acceptabel gebruik ( www.tcche.org/acceptable-use-policy ).

Als u andere inhoud op onze site wilt gebruiken dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met info@tcche.org.

LINKS EN BRONNEN VAN DERDEN OP ONZE SITE

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links alleen ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

TOEPASSELIJK RECHT

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan worden beheerst door Engels recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie hebben. Als u echter een inwoner van Noord-Ierland bent, kunt u ook een procedure in Noord-Ierland aanspannen, en als u een inwoner van Schotland bent, kunt u ook een procedure in Schotland aanhangig maken.

NEEM CONTACT OP

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar info@tcche.org.

Bedankt voor het bezoeken van onze site.


Log in to my account

Register a new account

×

MAKE YOUR MIND MATTER

TRAIN YOUR MIND TO CREATE THE LIFE YOU WANT

60% off - €499

ABOUT THE COURSE

If you believe, even a little bit, that your thoughts create your reality, Dr. Dispenza’s new online course, Make Your Mind Matter, will move you from believing to living your new reality. If you are ready to create a new future, to go beyond your emotional addictions and negative moods of being to heal your health and magnetize everything you want in your life, Make Your Mind Matter is not only the right course to you, but an answer to everything you’ve ever wondered about what is really possible for you in this life.

WHAT WILL YOU LEARN?

During this online course, you will understand the science behind your thoughts and how your thoughts create your own reality, this will allow you to:

Breaking unwanted emotional reactions and patterns, unlearning negative habits from the past, and eliminating self-destructive behaviors

Learn to reconfigure your brain to open yourself up to positive opportunities to create a new personality and a new personal reality.

Discover a meditation method to specifically access your subconscious to heal, attract, and create the reality you desire

THIS COURSE IS FOR YOU, IF:

What will you learn?

Get ready to cross the river of change and create your new personal reality. In this lesson, Dr. Dispenza explains what’s new in neuroscience to affect change in his life. You will discover the secret of spontaneous remission, you will understand the cycle of thought and feeling and you will learn to measure transformation through the use of specific techniques. You will also learn:

 • The three brains and how they work in unison to manifest your reality
 • What do proteins have to do with your genetic makeup …
 • How to go from the unnatural to the super-natural
 • How Two People Can Have Completely Different Results and Why This Happens

Who do you no longer want to be? This lesson is about the impression in the field of possibility and the liberation of the conditionings of the past. Dr. Dispenza will explain why you have the ability to truly change and:

 • How to stop meddling in the details
 • Why do you get stuck in the past
 • Why understanding the stress response is important
 • How to live in the state of creation
 • The purpose of meditation in creating your new personal reality

Lesson 3 is about exploring the wonders of the brain. Once you understand how your personality creates your reality, you will begin to become aware of repetitive thoughts, actions, and emotions that prevent you from having what you really want. This informational lesson includes:

 • How to program your genes
 • The two states of mind and body
 • El modelo cuántico de la realidad
 • The quantum model of reality
 • Evolving your being in three parts:
  • The neuroscience of creation
  • The two laws of the brain
  • The science of change

In this lesson you will learn the specific steps to follow to design your destination. Starting with unearthing emotional addictions and breaking family feelings and emotional agreements, you will have a clear and effective plan for creating a new future. You will also discover how to do it:

 • Access your energy connections
 • Break ties and get over your old self
 • Understand brain wave patterns and what they mean
 • Develop brain wave patterns that align with your new future
 • Use the operating system: delve into the conscious and subconscious mind
 • Achieve Consistency by Eliminating Stress and Why Consistency Is So Important

This is where you will begin to put your knowledge and understanding into practice with a deep meditation and writing exercise. To change your life, you first have to realize what is out of place and what is propping up the status quo. In this lesson, Dr. Joe gives you tools to help you identify the parts of your life and your emotional makeup that need to change to manifest a greater reality.

In this lesson, and the next two, you will move to the next level with a series of workshops by Dr. Joe to explore more advanced concepts and deepen his meditation practices. In Lesson 6, Dr. Joe helps you put your ego aside – putting aside place, time, and other physical limitations – so that you can take advantage of the limitless possibilities available to you in the present. With inspiring stories and calming meditations, you will take another great leap in your quest to create your destiny.

Are you ready for an interdimensional awakening? Dr. Dispenza shares his personal story so you can see the benefits and power of designing your destiny using only thought. You will dive deeper into the coherence of the heart to achieve a true love of life that is in line with what you see for your future. When you change your thoughts, you change your brain, and you will learn to make self-healing a natural part of your life using what is offered in this empowerment lesson.

In this final lesson, Dr. Joe takes you to a new level of integrity and encourages you to stick with the practices you’ve been doing. He helps you see how deeply powerful this process can be and leaves you inspired to come back to your life, renewed.

WHAT YOU WILL GET WITH THE COURSE

COMPLETE COURSE IN VIDEO

499€

8 lessons and almost 10 hours of video in which Dr. Joe Dispenza will guide you through one of the most incredible journeys you will have the opportunity to experience.

3 AUDIO MEDITATIONS BREAKING THE HABIT OF BEING YOURSELF AND YOU ARE THE PLACEBO ...

BONUS

Delve even deeper into the work of changing your thoughts and perceptions using these powerful meditations from Dr. Joe Dispenza. In them, he guides you through the process of harnessing the power of your mind to change your life.

THINK BIG: LOSE YOUR MIND AND CREATE A NEW!

BONUS

In this 4-lesson course, based on Amazon’s best-selling book: “Stop Being You: Mind Creates Reality” Dr. Joe provides the framework and simple step-by-step instructions to reprogram your brain and create life. that you’ve always wanted.

super black Friday discount

The discount ends in :

Days
Hours
Minutes
Seconds

60% off - €499

Testimonials

ABOUT

DR JOE DISPENZA

Dr. Joe Dispenza is a chiropractor, researcher, New York Times bestselling author, and the first to gain public attention after his participation in the award-winning film “What the Bleep Do We Know!”

Through his research, he explores the science behind spontaneous remissions to empower people to change from the inside out. Combining the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics, Dr. Joe Dispenza explores the effects of meditation on how people can heal themselves from chronic conditions and even disease terminals. Dr. Joe Dispenza received his doctorate in chiropractic from Life University and did his postgraduate training focused on neuroscience and cell biology in response to memory formation, aging, and longevity.

REDESIGNING YOUR DESTINATION

TOOLS TO CREATE A NEW LIFE

54% off - €749

ABOUT THE COURSE

In this popular course, New York Times bestselling author Dr. Joe Dispenza will open your eyes to the innate power within you to change every aspect of your life.

Using real-life examples of the incredible transformations he has witnessed around the world, Dr. Joe uncovers the power of the quantum universe in a warm and humorous style that even science novices will understand.

From neuroplasticity to the material realm to the world of energy, you will learn to access an infinite number of dimensions, each of which contains a different potential reality for you.

Once you are able to do this, you can choose the reality you want!

DURING THIS 7-LESSON ONLINE COURSE, YOU WILL LEARN

ABOUT

DR JOE DISPENZA

Dr. Joe Dispenza is a chiropractor, researcher, New York Times bestselling author, and the first to gain public attention after his participation in the award-winning film “What the Bleep Do We Know!”

Through his research, he explores the science behind spontaneous remissions to empower people to change from the inside out. Combining the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics, Dr. Joe Dispenza explores the effects of meditation on how people can heal themselves from chronic conditions and even disease terminals. Dr. Joe Dispenza received his doctorate in chiropractic from Life University and did his postgraduate training focused on neuroscience and cell biology in response to memory formation, aging, and longevity.

Course with Dr. Joe Dispenza

REDESIGNING YOUR DESTINATION

TOOLS TO CREATE A NEW LIFE

Days
Hours
Minutes
Seconds

"What does it mean to redesign your own destiny? It means that you can create as much abundance, passion and joy as you can imagine. "- Dr. Joe Dispenza.

REDESIGNING YOUR DESTINATION

TOOLS TO CREATE A NEW LIFE

In this popular course, New York Times bestselling author Dr. Joe Dispenza will open your eyes to the innate power within you to change every aspect of your life.

Using real-life examples of the incredible transformations he has witnessed around the world, Dr. Joe uncovers the power of the quantum universe in a warm and humorous style that even science novices will understand.

From neuroplasticity to the material realm to the world of energy, you will learn to access an infinite number of dimensions, each of which contains a different potential reality for you.

Once you are able to do this, you can choose the reality you want!

DURING THIS 7-LESSON ONLINE COURSE, YOU WILL LEARN

That YOU have the power to change your life by transforming your thoughts, as well as the scientific bases that demonstrate it.

Understand what that connection means to your life, and how it will make it even better.

On the energy centers that control your health and how to fine-tune them to feel healthier.

The concept of shifting your consciousness from matter to energy and bringing what you want from the future into your life now.

How to access multiple dimensions, each of which contains a different potential, in order to choose the reality you want.

Live the incredible experience of our course on any device

What will you learn?

In this foundational lesson, Dr. Joe introduces you to the essential truth that lies at the center of your life’s work, namely that you have the power to change your environment and your thoughts. He also describes the basic science to prove it.

With information about the structure and function of the brain and the body’s energy centers, you will be ready to begin your journey into the quantum realm.

You will also learn a critical practice that is central to the rest of the course: a secret breathing technique to open your heart and mind, which Dr. Joe uses before each meditation.

Lastly, using the breath, he will guide you through a powerful exercise to bless your energy centers, creating more balance and wholeness.

With the practices you learned in Lesson 1, you have already begun to install the necessary neurological hardware to interact with the Divine, or the Unified Field.

In Lesson 2, Dr. Joe discusses what precisely that connection means in real life, and how to make it even better.

He also describes the habits and blocks that prevent you from harnessing your incredible power, thereby blocking your potential.

By understanding how to be one with intelligent love and loving intelligence around you, you begin to become more like it.

Soon, feeling joyful, loving, and free will become a very simple habit.

As Dr. Joe points out, once you experience this, you will lack for nothing because you will already have everything.

Each energy center in the body has its own frequency, energy and chemistry. Each one has its own consciousness, its hormones and its glands. In essence, your health is controlled by these eight energy centers.

In Lesson 3, Dr. Joe helps you understand how they work and how they can go wrong when your energy is messed up.

Then he teaches you an exciting practice that takes the blessing of these energy centers from Lesson 1 to a higher level by creating specific symbols for each center.

Using these symbols, he guides you through an extraordinary healing meditation that works with the frequency of each center, allowing your autonomic nervous system to create order and heal you at the cellular level.

Lesson 4 dives into the concept of shifting your consciousness from matter to energy to bring the future into the now.

You will learn the great differences between the realm of materialism and the realm of energy so that you can clearly understand why keeping your focus on the material world interferes with creating the life you desire.

Dr. Joe also lays out a roadmap that you must follow to move from your thinking brain to your subconscious, including addressing the common roadblocks you may face when you begin to shift your consciousness.

He ends the lesson with a meditation on how to go beyond yourself, which will help you experience greater degrees of wholeness, unity, and wholeness.

In Lesson 5, Dr. Joe further develops the model of materialism versus energy, and it really takes you to the heart of quantum physics!

Fortunately, Dr. Joe has years of experience explaining difficult-to-understand ideas, so even the most science-phobic person can understand concepts like the collapse of time and space, 5-D versus 3-D reality, and the multiple dimensions.

By the end of this lesson, you will fully understand how to access the quantum realm to select a potential reality. In other words, you will understand exactly how you can change your life and create the future you want most by tuning into the Divine.

Now is the time to put the pedal to the metal to create your future.

In this lesson, Dr. Joe introduces you to two exciting tools: the kaleidoscope, and Mind Movies, which, when used together, help you create a tangible experience of the life you want most.

Each tool has a specific purpose:

The kaleidoscope helps you reach beyond your thinking brain to open yourself up to a deeper emotional experience.

Mind movies provide that experience.

By allowing yourself to feel joy, freedom, love, and success in your Mind Movie, you are creating memories of the future, which change your destiny right here, in the present.

In this final lesson, Dr. Joe helps you understand how all the amazing work you’ve been doing in this course fits into your busy life and outlines some of the obstacles that most people face when trying to maintain their practice.

While it is true that you will run into problems such as self-doubt, skepticism from family and friends, and even something as basic as finding the time to connect with the divine; This shouldn’t stop you

If you are more committed to the satisfaction that comes from within than to the distraction of your external environment, you will not only change your current life, but you will redesign your entire destiny, as well as inspiring the people around you to do the same.

New for 2021: Installment payments:

We have made a special effort this year to hear what our fantastic TCCHE family wants from us.

One of the main points of the feedback we had has been to introduce an installment payment plan. So, as if by magic, we have made it happen. You have the option of choosing your monthly installment plan.

YOU HAVE THE OPTION TO CHOOSE YOUR MONTHLY FEE PLAN. NO ADDITIONAL EXPENSES. NO HIDDEN INTEREST. CHOOSE THE ONE THAT BEST CONVERSES YOU.

WHAT YOU WILL GET WITH THE COURSE

COMPLETE COURSE ON VIDEO

€749

7 Lessons, almost 7 hours of video in which Joe Dispenza guides you through an incredible journey into science and consciousness. Join Dr. Joe now in Redesigning Your Destiny and say hello to your new life.

3 MEDITATION AUDIOS

BONUS

More than 3 hours of audio meditation where Dr. Joe Dispenza tools and techniques to do a good meditation.

5 KALEIDOSCOPE VIDEOS

BONUS

The kaleidoscopes, will help you relax your body and open the doorway between the conscious and subconscious mind. This is the doorway where you are most able to accept, believe and undertake information without analysing it. It is this process that changes your brain waves from beta to alpha and theta while keeping your eyes open.

ONLINE COMMUNITY

BONUS

One of the biggest advantages of this training is the opportunity to come together and connect with all the participants through collective consciousness. You will have access to the TCCHE online community where you can connect with other participants and expand your reach.

TALLER DE AUDIO​

BONUS

En este taller de audio descargable de una hora y media de duración, Dr. Joe presenta sus hallazgos que muestran a las personas curándose de enfermedades crónicas. Teniendo experiencias inter-dimensionales e interactuando en otros reinos. Aprenderás los fundamentos detrás de lo que se necesita para hacer lo poco común, para volverse sobrenatural y crear la vida que deseas.  Dr. Joe compartirá mediciones científicas para demostrar lo poderosos que somos.

TOTAL

€749

€345
Special offer for a limited time!

Get the course now to start the training and receive all the bonuses

REGISTRATION CLOSES IN:

Days
Hours
Minutes
Seconds

Testimonials

Satisfaction guaranteed

If you are not satisfied, you can email us here and we will refund your money within 30 days. We are sure that you will be delighted with the course and, taking into account all the opinions, we can offer you this 14-day money-back policy without fear.

About

Dr Joe Dispenza

Dr. Joe Dispenza is a New York Times bestselling author, researcher, and chiropractor. Through his research, he explores the science behind spontaneous remissions to empower people to change from the inside out. Combining the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics, Dr. Joe explores the effects of meditation and how people can heal from chronic conditions and even terminal illnesses. Dr. Joe received his Doctor of Chiropractic degree from the University of Life and completed his postgraduate training with a focus on neuroscience and cell biology in response to memory formation, aging, and longevity.

new-york-times@2x.png

BESTSELLER

FREQUENT QUESTIONS

How and when can I access the course?

The course will be instantly accessible after purchase in your Members Area. You can watch it at your own pace, on your computer, tablet or mobile.

How do I access the bonuses?

You will find the following bonuses instantly in your Members Area upon completion of purchase.

Do I need any previous experience?

No, no es necesario ser un experto científico, ni religioso o espiritual para aprovechar las extraordinarias habilidades, a las que aprenderá a acceder. Todo lo que necesitas es tu corazón y una mente abierta.

What language is the course in?

The course was originally recorded in English, but has also been overdubbed in Spanish with Spanish subtitles.

help your friends .

Happiness is the only thing that multiplies when you share it! So share this free course with your friends!

Choose which language you want to attend the conference.

Rose

Digital Strategy & French Marketing

I am in charge of Digital Strategy & French Marketing. I am very happy to be part of the TCCHE family and to work with such amazing individuals. 

I believe that spirituality and science go hand in hand and help improve your life, so I’m really grateful that my job is especially related to this topic and helps people in their change journey. 

I love traveling, discovering new things and finding ways to open my mind and soul.

Ángeles Ruiz

Marketing Executive

I am in charge of Digital Strategy & Spanish Marketing. I management of the Spanish Market. I am really happy to be a member of this TCCHE family and to be able to help people get a better way.

While I’m not working, I prefers to spend my time meditating or reading about spirituality with the ultimate goal of finding harmony & peace within oneself and enjoy the simple things in life.

I love traveling and spend time with my family and dog Leo.

Drew Lovell​

Copywriter​

I write most of the copy for TCCHE, be it the newsletter, email chains, the ad-copy, the landing pages, and much more. It’s a fantastic company to work for with fantastic people. I feel very fortunate. In my spare time I like to write stories and music.