Privacybeleid

TCCHE LIMITED ("Wij") zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit beleid, (samen met onze gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet op onze website en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen), beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de manier waarop wij deze zullen behandelen te begrijpen. Door het bezoeken van www.tcche.org u aanvaardt en stemt in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (de wet) is de voor de verwerking verantwoordelijke TCCHE LIMITED van c/o GKP Partnership, 110 Viglen House, Alperton Lane, Wembley, Middlesex, Engeland, HA0 1HD.

Onze voorgedragen vertegenwoordiger voor het doel van de wet is de heer Richard Smith.

INFORMATIE DIE WE VAN U VERZAMELEN
Wij zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons geeft. Dit is informatie over u die u ons geeft door het invullen van formulieren op onze site www.tcche.org, (onze site), of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. Het omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze site, zich abonneert op onze service, een product zoekt, een bestelling plaatst op onze site, deelneemt aan discussieborden of andere social media functies op onze site, meedoet aan een wedstrijd, promotie of onderzoek, ons e-mailt of andere activiteiten die u met ons in contact brengen, inclusief wanneer u een probleem met onze site meldt. De informatie die u ons geeft kan uw naam, adres, bedrijfsgegevens, e-mailadres en telefoonnummer, financiële en creditcardgegevens, persoonlijke beschrijving en foto bevatten.
 • Informatie die we over u verzamelen. Met betrekking tot elk van uw bezoeken aan onze site zullen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:
  - Technische informatie, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, het type en de versie van uw browser, de instelling van de tijdzone, de typen en versies van de browserplug-ins, het besturingssysteem en het platform en andere gerelateerde informatie;
  - Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, door en van onze site, (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, paginareactietijden, downloadfouten, lengte van het bezoek aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina, en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om te bellen naar onze klantenservicenummer.
 • Informatie die we ontvangen van andere bronnen. Dit is informatie die wij over u ontvangen als u gebruik maakt van een van de andere websites die wij exploiteren of de andere diensten die wij aanbieden. In dit geval hebben we u op het moment dat we die gegevens verzamelen op de hoogte gesteld als we van plan zijn om die gegevens intern te delen en te combineren met gegevens die op deze site zijn verzameld. We zullen u ook hebben verteld voor welk doel we uw gegevens zullen delen en combineren. Wij werken nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus). We zullen u op de hoogte brengen wanneer we informatie over u ontvangen van hen en de doeleinden waarvoor we die informatie willen gebruiken.
 • We kunnen ook informatie van u verzamelen op het evenement door middel van een abonnement of van filialen die namens ons tickets verkopen.

COOKIES
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te geven wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. Door verder te surfen op de site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bezoek a.u.b. (https://tcche.org/cookie-policy) voor meer informatie over het gebruik van cookies.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

We gebruiken de informatie over u op de volgende manieren:

Informatie die u ons geeft.

We zullen deze informatie gebruiken:

 • Om onze verplichtingen die voortvloeien uit de tussen u en ons gesloten contracten uit te voeren en u de informatie, producten en diensten te leveren die u van ons vraagt;
 • Om u te voorzien van informatie over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u al heeft gekocht of waarover u vragen heeft gesteld;
 • Om u te voorzien, of om geselecteerde derden toe te staan u te voorzien van informatie over goederen of diensten waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren. Als u een bestaande klant bent, zullen wij alleen via elektronische middelen (e-mail of SMS) contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop of onderhandelingen over een verkoop aan u. Als u een nieuwe klant bent en wij toestemming geven aan geselecteerde derden om uw gegevens te gebruiken, nemen wij (of zij) alleen elektronisch contact met u op als u daarmee heeft ingestemd. Stuur ons alleen een e-mail naar de klantenservice op info@tcche.org als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of om uw gegevens door te geven aan derden voor marketingdoeleinden.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd.

Informatie die we over u verzamelen.

We zullen deze informatie gebruiken:

 • Voor het beheer van onze site en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • Het verbeteren van onze site om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u ervoor kiest dit te doen;
 • Als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden;
 • Om de effectiviteit van reclame te meten of te begrijpen dienen wij voor u en anderen, en om relevante reclame aan u te leveren;
 • Om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze site over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.

Informatie die we ontvangen van andere bronnen.

Wij zullen deze informatie combineren met informatie die u aan ons geeft en informatie die wij over u verzamelen. We zullen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden (afhankelijk van het soort informatie dat we ontvangen).

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE
U gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om uw persoonlijke informatie te delen:

 • Elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de UK Companies Act 2006.
 • Geselecteerde derden waaronder:
  - Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat we met hen of met u aangaan;
  - Adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u en anderen te kunnen aanbieden. Wij geven geen informatie over identificeerbare personen vrij aan onze adverteerders, maar wij zullen hen wel voorzien van geaggregeerde informatie over onze gebruikers (wij kunnen hen bijvoorbeeld informeren dat 500 mannen onder de 30 jaar op een bepaalde dag op hun advertentie hebben geklikt). We kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort publiek te bereiken waarop ze zich willen richten (bijvoorbeeld vrouwen in SW1). We kunnen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld om aan de wensen van onze adverteerders te voldoen door hun advertentie aan dat doelpubliek te tonen;
  - Analyse- en zoekmachine-aanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site;
  - Kredietreferentiebureaus voor het beoordelen van uw kredietscore wanneer dit een voorwaarde is voor het aangaan van een contract met u.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken:

 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens zullen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa.
 • Als TCCHE Ltd of vrijwel al haar activa worden verworven door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens van haar klanten één van de overgedragen activa zullen zijn.
 • Als TCCHE verplicht is uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden (www.tcche.org/terms-of-use) of leveringsvoorwaarden (www.tcche.org/terms-and-conditions) en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van TCCHE Limited, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude en de vermindering van het kredietrisico.

WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN
De gegevens die wij van u verzamelen worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ze zullen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt en dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Hieronder vallen onder andere medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. TCCHE Limited zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met behulp van SSL-technologie. Waar wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidskenmerken gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

UW RECHTEN

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.
Wij kunnen u op de hoogte stellen (voordat wij uw gegevens verzamelen) indien wij voornemens zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of indien wij voornemens zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden aan een derde partij te verstrekken. U kunt uw recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U hebt ook het recht om alle door TCCHE Ltd opgeslagen informatie op te vragen en deze gegevens ofwel te corrigeren ofwel te verwijderen.

U kunt uw rechten ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@tcche.org.

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid.
Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

TOEGANG TOT INFORMATIE

De wet geeft u recht op toegang tot informatie die over u wordt bijgehouden. Uw recht van toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de Wet. Voor elk verzoek om toegang kan een vergoeding van £10 worden gevraagd om onze kosten te dekken voor het verstrekken van details over de informatie die wij over u hebben.
TCCHE kan echter verzoeken weigeren die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Indien TCCHE een verzoek weigert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en een beroep te doen op de rechter. Dit dient zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen een maand te gebeuren.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
Eventuele wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Kijk regelmatig terug om eventuele updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.

BBPR

We hebben onze systemen onlangs aangepast om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de algemene regels voor gegevensbescherming.

CONTACT
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan info@tcche.org of via de contactpagina op onze site.

Bezoek onze uitgebreid beleid voor meer informatie.


Log in op mijn account

Registreer een nieuw account

×

MAAK JE GEDACHTEN TOT REALITEIT

TRAIN JE GEEST OM HET LEVEN TE CREËREN DAT JE WILT

60% korting - €499

OVER DE CURSUS

Als je gelooft, zelfs een klein beetje, dat je gedachten je werkelijkheid creëren, Dr Dispenza's nieuwe online cursus, Make Your Mind Matter, zal je verplaatsen van geloven naar het leven van uw nieuwe werkelijkheid. Als je klaar bent om een nieuwe toekomst te creëren, om voorbij je emotionele verslavingen en negatieve gemoedstoestanden te gaan om je gezondheid te genezen en alles wat je wilt in je leven te magnetiseren, is Make Your Mind Matter niet alleen de juiste cursus voor jou, maar een antwoord op alles wat je je ooit hebt afgevraagd over wat er echt mogelijk is voor jou in dit leven.

WAT ZAL JE LEREN?

Tijdens deze online cursus begrijp je de wetenschap achter je gedachten en hoe je gedachten je eigen werkelijkheid creëren, dit stelt je in staat om:

Ongewenste emotionele reacties en patronen doorbreken, negatieve gewoonten uit het verleden afleren en zelfdestructief gedrag elimineren.

Leer je hersenen opnieuw te configureren om je open te stellen voor positieve mogelijkheden om een nieuwe persoonlijkheid en een nieuwe persoonlijke werkelijkheid te creëren.

Ontdek een meditatiemethode om specifiek toegang te krijgen tot je onderbewustzijn om de realiteit die je wenst te helen, aan te trekken en te creëren.

DEZE CURSUS IS VOOR JOU, ALS:

Wat zal je leren?

Maak je klaar om de rivier van verandering over te steken en je nieuwe persoonlijke realiteit te creëren. In deze les legt Dr. Dispenza uit wat er nieuw is in de neurowetenschap om verandering in zijn leven teweeg te brengen. Je ontdekt het geheim van spontane remissie, je begrijpt de cyclus van denken en voelen en je leert transformatie te meten door het gebruik van specifieke technieken. U zult ook leren:

 • De drie breinen en hoe ze in harmonie werken om jouw realiteit te manifesteren
 • Wat hebben eiwitten te maken met je genetische make-up...
 • Hoe ga je van het onnatuurlijke naar het bovennatuurlijke?
 • Hoe twee mensen totaal verschillende resultaten kunnen hebben en waarom dit gebeurt

Wie wil je niet meer zijn? Deze les gaat over de indruk in het veld van mogelijkheid en de bevrijding van de conditioneringen uit het verleden. Dr. Dispenza zal uitleggen waarom je het vermogen hebt om werkelijk te veranderen en:

 • Hoe je kan stoppen met het bemoeien over details
 • Waarom blijf je hangen in het verleden
 • Waarom het begrijpen van de stressrespons belangrijk is
 • Hoe te leven in de staat van de schlepping
 • Het doel van meditatie in het creëren van jouw nieuwe persoonlijke realiteit

Les 3 gaat over het verkennen van de wonderen van het brein. Zodra u begrijpt hoe uw persoonlijkheid uw werkelijkheid creëert, zult u zich bewust beginnen te worden van repetitieve gedachten, handelingen en emoties die u beletten te hebben wat u werkelijk wilt. Deze informatieve les omvat:

 • Hoe je jouw genen kunt programmeren
 • De twee toestanden van geest en lichaam
 • El modelo cuántico de la realidad
 • Het kwantummodel van de werkelijkheid
 • Het ontwikkelen van jouw wezen in drie delen:
  • De neurowetenschappen van creatie
  • De twee wetten van de hersenen
  • De wetenschap van de verandering

In deze les leer je de specifieke stappen die je moet volgen om je bestemming vorm te geven. Beginnend met het blootleggen van emotionele verslavingen en het doorbreken van familiegevoelens en emotionele afspraken, zul je een duidelijk en effectief plan hebben om een nieuwe toekomst te creëren. U zult ook ontdekken hoe u dat moet doen:

 • Toegang tot uw energieverbindingen
 • Breek banden en kom over je oude zelf heen
 • Banden verbreken en jouw oude ik overwinnen
 • Hersengolfpatronen ontwikkelen die in lijn staan met jouw nieuwe toekomst
 • Gebruik het besturingssysteem: verdiep je in de bewuste en onderbewuste geest
 • Consistentie bereiken door stress te elimineren en waarom consistentie zo belangrijk is

Hier begin je je kennis en inzicht in praktijk te brengen met een diepe meditatie en een schrijfoefening. Om je leven te veranderen, moet je je eerst realiseren wat niet op zijn plaats is en wat de status quo in stand houdt. In deze les geeft Dr. Joe je instrumenten om je te helpen de delen van je leven en je emotionele samenstelling te identificeren die moeten veranderen om een grotere werkelijkheid te manifesteren.

In deze en de volgende twee lessen ga je naar het volgende niveau met een reeks workshops van Dr. Joe om meer geavanceerde concepten te verkennen en zijn meditatiepraktijken te verdiepen. In Les 6 helpt Dr. Joe je je ego opzij te zetten - plaats, tijd en andere fysieke beperkingen opzij te zetten - zodat je kunt profiteren van de onbegrensde mogelijkheden die je in het heden tot je beschikking hebt. Met inspirerende verhalen en kalmerende meditaties zul je weer een grote sprong maken in je zoektocht om je bestemming te creëren.

Ben je klaar voor een interdimensionaal ontwaken? Dr. Dispenza deelt zijn persoonlijke verhaal, zodat je de voordelen en de kracht kunt zien van het ontwerpen van je bestemming met alleen maar gedachten. Je zult dieper in de samenhang van het hart duiken om een ware liefde voor het leven te bereiken die in overeenstemming is met wat je voor je toekomst ziet. Wanneer je je gedachten verandert, verander je je hersenen, en je zult leren om zelfgenezing een natuurlijk onderdeel van je leven te maken met behulp van wat in deze empowermentles wordt aangeboden.

In deze laatste les neemt Dr. Joe je mee naar een nieuw niveau van integriteit en moedigt hij je aan om vast te houden aan de praktijken die je hebt gedaan. Hij helpt je inzien hoe diepgaand krachtig dit proces kan zijn en laat je geïnspireerd achter om vernieuwd terug te keren in je leven.

WAT KRIJGT U BIJ DE CURSUS

VOLLEDIGE VIDEOCURSUS

499€

8 lessen en bijna 10 uur video waarin Dr. Joe Dispenza je leidt door een van de meest ongelooflijke reizen die je zult kunnen meemaken.

3 AUDIO MEDITATIES DIE DE GEWOONTE DOORBREKEN OM JEZELF TE ZIJN EN JIJ BENT DE PLACEBO...

BONUS

Duik nog dieper in het werk van het veranderen van je gedachten en percepties met behulp van deze krachtige meditaties van Dr Joe Dispenza. Hierin leidt hij je door het proces van het inzetten van de kracht van je geest om je leven te veranderen.

DENK GROOT: VERLIES JE VERSTAND EN CREËER EEN NIEUWE!

BONUS

In deze 4-lessen cursus, gebaseerd op Amazon's best-selling boek: "Stop Being You: Mind Creates Reality" geeft Dr. Joe het kader en eenvoudige stap-voor-stap instructies om je brein te herprogrammeren en het leven te creëren. dat je altijd al wilde.

super zwarte vrijdag korting

De korting eindigt in :

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

60% korting - €499

Ervaringen

OVER

DR. JOE DISPENZA

Dr. Joe Dispenza is een chiropractor, onderzoeker, New York Times bestseller auteur, en de eerste die publieke aandacht kreeg na zijn deelname aan de bekroonde film "What the Bleep Do We Know!".

Via zijn onderzoek verkent hij de wetenschap achter spontane remissies om mensen in staat te stellen van binnenuit te veranderen. Door de combinatie van kwantumfysica, neurowetenschappen, hersenchemie, biologie en genetica onderzoekt Dr. Joe Dispenza de effecten van meditatie op hoe mensen zichzelf kunnen genezen van chronische aandoeningen en zelfs ziekte. Dr. Joe Dispenza behaalde zijn doctoraat in chiropractie aan de Life University en deed zijn postdoctorale opleiding gericht op neurowetenschappen en celbiologie naar aanleiding van geheugenvorming, veroudering en een lang leven.

HERDEFINIEER JOUW LOT

HULPMIDDELEN OM EEN NIEUW LEVEN TE CREËREN

54% uit - €749

OVER DE CURSUS

In deze populaire cursus, zal New York Times bestseller auteur Dr Joe Dispenza je ogen openen voor de aangeboren kracht in je om elk aspect van je leven te veranderen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden van de ongelooflijke transformaties die hij over de hele wereld heeft meegemaakt, onthult Dr Joe de kracht van het kwantumuniversum in een warme en humoristische stijl die zelfs nieuwelingen in de wetenschap zullen begrijpen.

Van neuroplasticiteit tot het materiële rijk tot de wereld van energie, je zult leren toegang te krijgen tot een oneindig aantal dimensies, die elk een andere potentiële werkelijkheid voor je bevatten.

Als je dit eenmaal kunt, kun je de realiteit kiezen die je wilt!

TIJDENS DEZE 7 LESSEN DURENDE ONLINE CURSUS, LEER JE

OVER

DR. JOE DISPENZA

Dr. Joe Dispenza is een chiropractor, onderzoeker, New York Times bestseller auteur, en de eerste die publieke aandacht kreeg na zijn deelname aan de bekroonde film "What the Bleep Do We Know!".

Via zijn onderzoek verkent hij de wetenschap achter spontane remissies om mensen in staat te stellen van binnenuit te veranderen. Door de combinatie van kwantumfysica, neurowetenschappen, hersenchemie, biologie en genetica onderzoekt Dr. Joe Dispenza de effecten van meditatie op hoe mensen zichzelf kunnen genezen van chronische aandoeningen en zelfs ziekte. Dr. Joe Dispenza behaalde zijn doctoraat in chiropractie aan de Life University en deed zijn postdoctorale opleiding gericht op neurowetenschappen en celbiologie naar aanleiding van geheugenvorming, veroudering en een lang leven.

Cursus met Dr Joe Dispenza

HERDEFINIEER JOUW LOT

HULPMIDDELEN OM EEN NIEUW LEVEN TE CREËREN

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

"Wat betekent het om je eigen lot opnieuw te ontwerpen? Het betekent dat je zoveel overvloed, passie en vreugde kunt creëren als je maar kunt bedenken. "- Dr Joe Dispenza.

HERDEFINIEER JOUW LOT

HULPMIDDELEN OM EEN NIEUW LEVEN TE CREËREN

In deze populaire cursus, zal New York Times bestseller auteur Dr Joe Dispenza je ogen openen voor de aangeboren kracht in je om elk aspect van je leven te veranderen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden van de ongelooflijke transformaties die hij over de hele wereld heeft meegemaakt, onthult Dr Joe de kracht van het kwantumuniversum in een warme en humoristische stijl die zelfs nieuwelingen in de wetenschap zullen begrijpen.

Van neuroplasticiteit tot het materiële rijk tot de wereld van energie, je zult leren toegang te krijgen tot een oneindig aantal dimensies, die elk een andere potentiële werkelijkheid voor je bevatten.

Als je dit eenmaal kunt, kun je de realiteit kiezen die je wilt!

TIJDENS DEZE 7 LESSEN DURENDE ONLINE CURSUS, LEER JE

Dat JIJ de macht hebt om je leven te veranderen door je gedachten te veranderen, en ook de wetenschappelijke grondslagen die dat aantonen.

Begrijp wat die verbinding voor je leven betekent, en hoe die het nog beter zal maken.

Over de energiecentra die je gezondheid beheerst en hoe je ze kunt afstemmen om je gezonder te voelen.

Het concept van het verschuiven van je bewustzijn van materie naar energie en het nu in je leven brengen van wat je in de toekomst wilt.

Hoe toegang te krijgen tot meerdere dimensies, die elk een ander potentieel bevatten, om de werkelijkheid te kiezen die je wilt.

Beleef de ongelooflijke ervaring van onze cursus op elk apparaat

Wat zal je leren?

In deze fundamentele les laat Dr Joe je kennismaken met de essentiële waarheid die centraal staat in jouw levenswerk, namelijk dat je de macht hebt om jouw omgeving en jouw gedachten te veranderen. Hij beschrijft ook de basiswetenschap om dit te bewijzen.

Met informatie over de structuur en functie van de hersenen en de energiecentra van het lichaam, zul je klaar zijn om je reis naar het kwantumrijk te beginnen.

Je leert ook een cruciale oefening die centraal staat in de rest van de cursus: een geheime ademhalingstechniek om je hart en geest te openen, die Dr Joe vóór elke meditatie gebruikt.

Tenslotte zal hij je, gebruikmakend van de adem, begeleiden door een krachtige oefening om je energiecentra te zegenen, waardoor er meer balans en heelheid ontstaat.

Met de oefeningen die je in Les 1 geleerd hebt, ben je al begonnen de noodzakelijke neurologische hardware te installeren om in wisselwerking te treden met het Goddelijke, of het Verenigde Veld.

In Les 2 bespreekt Dr Joe wat die verbinding precies betekent in het echte leven, en hoe je die nog beter kunt maken.

Hij beschrijft ook de gewoonten en blokkades die je ervan weerhouden je ongelooflijke kracht aan te wenden, waardoor je potentieel wordt geblokkeerd.

Door te begrijpen hoe je één kunt zijn met intelligente liefde en liefdevolle intelligentie om je heen, begin je er meer op te lijken.

Spoedig zal je je vreugdevol, liefdevol en vrij voelen een heel eenvoudige gewoonte worden.

Zoals Dr Joe zegt, als je dit eenmaal ervaart, zal het je aan niets ontbreken omdat je alles al hebt.

Elk energiecentrum in het lichaam heeft zijn eigen frequentie, energie en chemie. Elk heeft zijn eigen bewustzijn, zijn hormonen en zijn klieren. In essentie wordt je gezondheid beheerst door deze acht energiecentra.

In Les 3, helpt Dr Joe je te begrijpen hoe ze werken en hoe ze verkeerd kunnen gaan als je energie in de war is.

Dan leert hij je een opwindende oefening die de zegening van deze energiecentra uit Les 1 naar een hoger niveau tilt door specifieke symbolen voor elk centrum te creëren.

Met behulp van deze symbolen leidt hij je door een buitengewone helende meditatie die werkt met de frequentie van elk centrum, waardoor je autonome zenuwstelsel orde kan scheppen en je op celniveau kan helen.

Les 4 duik in het concept van het verschuiven van je bewustzijn van materie naar energie om de toekomst in het nu te brengen.

Je zult de grote verschillen leren kennen tussen het rijk van het materialisme en het rijk van de energie, zodat je duidelijk kunt begrijpen waarom je focus op de materiële wereld in de weg staat van het creëren van het leven dat je wenst.

Dr Joe geeft ook een stappenplan dat je moet volgen om van je denkende brein naar je onderbewuste te gaan, inclusief het aanpakken van de veel voorkomende blokkades die je kunt tegenkomen wanneer je begint je bewustzijn te verschuiven.

Hij eindigt de les met een meditatie over hoe je voorbij jezelf kunt gaan, waardoor je een grotere mate van heelheid, eenheid en heelheid zult ervaren.

In Les 5, ontwikkelt Dr Joe het model van materialisme versus energie verder, en het neemt je echt mee naar het hart van de kwantumfysica!

Gelukkig heeft Dr Joe jarenlange ervaring met het uitleggen van moeilijk te begrijpen ideeën, zodat zelfs de meest wetenschaps-fobische persoon concepten als het ineenstorten van tijd en ruimte, 5D versus 3D werkelijkheid, en de meervoudige dimensies kan begrijpen.

Aan het eind van deze les zul je volledig begrijpen hoe je toegang kunt krijgen tot het kwantumgebied om een potentiële werkelijkheid te selecteren. Met andere woorden, je zult precies begrijpen hoe je je leven kunt veranderen en de toekomst kunt creëren die je het meest wilt door je af te stemmen op het Goddelijke.

Nu is het tijd om het gaspedaal in te trappen om uw toekomst te creëren.

In deze les laat Dr Joe je kennismaken met twee opwindende hulpmiddelen: de caleidoscoop en Mind Movies, die, wanneer ze samen worden gebruikt, je helpen een tastbare ervaring te creëren van het leven dat je het liefst wilt.

Elk instrument heeft een specifiek doel:

De caleidoscoop helpt je voorbij je denkende brein te reiken om je open te stellen voor een diepere emotionele ervaring.

Mindmovies bieden die ervaring.

Door jezelf toe te staan vreugde, vrijheid, liefde en succes te voelen in je Mind Movie, creëer je herinneringen aan de toekomst, die je lot veranderen, hier, in het heden.

In deze laatste les helpt Dr Joe je te begrijpen hoe al het fantastische werk dat je in deze cursus hebt gedaan in jouw drukke leven past en schetst hij enkele van de obstakels waar de meeste mensen tegenaan lopen als ze proberen hun praktijk te handhaven.

Hoewel het waar is dat je tegen problemen aanloopt zoals zelftwijfel, scepticisme van familie en vrienden, en zelfs zoiets basaals als het vinden van de tijd om je te verbinden met het goddelijke; Dit zou je niet moeten tegenhouden

Als je je meer inzet voor de bevrediging die van binnenuit komt dan voor de afleiding van je externe omgeving, zul je niet alleen je huidige leven veranderen, maar je zult je hele lot opnieuw vormgeven, en ook de mensen om je heen inspireren om hetzelfde te doen.

Nieuw voor 2021: termijnbetalingen!

We hebben dit jaar een speciale inspanning gedaan om te horen wat onze fantastische TCCHE-familie van ons wil.

Een van de belangrijkste punten uit de feedback die wij hebben gekregen, was de invoering van een afbetalingsplan. Dus, als bij toverslag, hebben we het mogelijk gemaakt. Je hebt de mogelijkheid om jouw maandelijkse afbetalingsplan te kiezen.

JE HEBT DE MOGELIJKHEID OM JOUW MAANDELIJKSE KOSTENPLAN TE KIEZEN. GEEN EXTRA KOSTEN. GEEN VERBORGEN RENTE. KIES HET PLAN DAT HET BESTE BIJ JE PAST.

WAT KRIJGT U BIJ DE CURSUS

VOLLEDIGE CURSUS OP VIDEO

€749

7 Lessen, bijna 7 uur video waarin Dr Joe Dispenza je door een ongelooflijke reis in wetenschap en bewustzijn leidt. Doe nu mee met Dr Joe in Herdefineer Jouw Lot en zeg hallo tegen je nieuwe leven.

3 MEDITATIE AUDIOS

BONUS

Meer dan 3 uur audio meditatie waarin Dr Joe Dispenza tools en technieken aanreikt om een goede meditatie te doen.

5 CALEIDOSCOOP VIDEO'S

BONUS

De caleidoscopen zullen je helpen je lichaam te ontspannen en de doorgang te openen tussen de bewuste en onderbewuste geest. Dit is de doorgang waar je het best in staat bent om informatie te aanvaarden, te geloven en te ondernemen zonder ze te analyseren. Het is dit proces dat uw hersengolven verandert van beta naar alpha en theta terwijl je jouw ogen open houdt.

ONLINE GEMEENSCHAP

BONUS

Een van de grootste voordelen van deze training is de mogelijkheid om samen te komen en je te verbinden met alle deelnemers via collectief bewustzijn. Je krijgt toegang tot de TCCHE online community waar je met andere deelnemers in contact kunt komen en je bereik kunt vergroten.

TALLER DE AUDIO

BONUS

In deze audio-uitzending van één uur en een gemiddelde tijdsduur presenteert Dr. Joe zijn ervaringen die de mensen genezen die lijden aan crónische ziekten. Hij ervaart interdimensionale ervaringen en interacties met andere mensen. Leer de grondbeginselen van wat je nodig hebt om je eigen weg te gaan, om je natuurlijke weg te volgen en een leven te creëren dat je wilt. Dr. Joe deelt zijn wetenschappelijke kennis om aan te tonen dat wij de meest machtige mensen zijn.

TOTAAL

€749

€345
Speciale aanbieding voor een beperkte tijd!

Koop de cursus nu om met de training te beginnen en ontvang alle bonussen

DE INSCHRIJVING SLUIT:

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Ervaringen

Tevredenheid gegarandeerd

Als je niet tevreden bent, kunt je ons hier een e-mail sturen en zullen wij jouw geld binnen 30 dagen terugstorten. Wij zijn er zeker van dat je tevreden zult zijn met de cursus en, rekening houdend met alle meningen, kunnen wij je deze 14 dagen geld-terug regeling zonder angst aanbieden.

Over

Dr Joe Dispenza

Dr. Joe Dispenza is een New York Times bestseller auteur, onderzoeker en chiropractor. Door zijn onderzoek verkent hij de wetenschap achter spontane remissies om mensen in staat te stellen van binnenuit te veranderen. Door de combinatie van kwantumfysica, neurowetenschappen, hersenchemie, biologie en genetica onderzoekt Dr. Joe de effecten van meditatie en hoe mensen kunnen genezen van chronische aandoeningen en zelfs terminale ziektes. Dr. Joe behaalde zijn Doctor of Chiropractic graad aan de Universiteit van het Leven en voltooide zijn postdoctorale opleiding met een focus op neurowetenschappen en celbiologie als antwoord op geheugenvorming, veroudering en een lang leven.

new-york-times@2x.png

BESTSELLER

VEELVOORKOMENDE VRAGEN

Hoe en wanneer krijg ik toegang tot de cursus?

De cursus zal direct toegankelijk zijn na aankoop in jouw ledenruimte. Je kunt de cursus in jouw eigen tempo bekijken, op jouw computer, tablet of mobiel.

Hoe krijg ik toegang tot de bonussen?

Je vindt de volgende bonussen onmiddellijk in jouw ledenruimte na voltooing van de aankoop.

Heb ik enige ervaring nodig?

Nee, je hoeft geen expert te zijn op wetenschappelijk, religieus of spiritueel gebied om de buitengewone vaardigheden te leren kennen die je zult leren. Alles wat je nodig hebt is je hart en een open geest.

In welke taal is de cursus?

De cursus is oorspronkelijk in het Engels opgenomen, maar is ook in het Spaans overgedraaid met Spaanse ondertiteling.

help je vrienden .

Geluk is het enige dat zich vermenigvuldigt als je het deelt! Dus deel deze gratis cursus met je vrienden!

Kies in welke taal u de conferentie wilt bijwonen.

Rose

Digitale strategie & Franse marketing

Ik ben verantwoordelijk voor Digitale Strategie & Franse Marketing. Ik ben erg blij om deel uit te maken van de TCCHE familie en te werken met zulke geweldige mensen. 

Ik geloof dat spiritualiteit en wetenschap hand in hand gaan en je helpen je leven te verbeteren, dus ik ben echt dankbaar dat mijn baan speciaal met dit onderwerp te maken heeft en mensen helpt in hun veranderingstraject. 

Ik hou van reizen, nieuwe dingen ontdekken en manieren vinden om mijn geest en ziel te openen.

Ángeles Ruiz

Marketing Executive

Ik ben verantwoordelijk voor Digitale Strategie & Spaanse Marketing. Ik beheer de Spaanse markt. Ik ben echt blij om lid te zijn van deze TCCHE familie en om mensen te kunnen helpen een betere weg te vinden.

Als ik niet werk, besteed ik mijn tijd het liefst aan mediteren of lezen over spiritualiteit met het uiteindelijke doel harmonie en vrede in jezelf te vinden en te genieten van de eenvoudige dingen in het leven.

Ik hou van reizen en tijd doorbrengen met mijn familie en hond Leo.

Drew Lovell

Copywriter

Ik schrijf de meeste teksten voor TCCHE, of het nu de nieuwsbrief, e-mailketens, de advertentieteksten, de landingspagina's, en nog veel meer is. Het is een fantastisch bedrijf om voor te werken met fantastische mensen. Ik voel me erg gelukkig. In mijn vrije tijd schrijf ik graag verhalen en muziek.