Voorwaarden en bepalingen

Lees de volgende voorwaarden aandachtig door. Door gebruik te maken van deze site en u te registreren om via deze site tickets te kopen, wordt u geacht alle relevante voorwaarden te hebben aanvaard.

Welkom bij de voorwaarden voor TCCHE Ltd en alle dochterondernemingen. TCCHE Ltd treedt op als verkoper van educatieve middelen, waaronder seminars, publicaties en aanverwante producten. Daarom gaan wij deze overeenkomst met u aan.

Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in 2 delen: 1. De voorwaarden met betrekking tot door u gedane ticketaankopen die u via onze website heeft geselecteerd (de "Ticket Purchase Terms"); en 2. De voorwaarden met betrekking tot de door u gedane ticketaankopen die u via onze website heeft geselecteerd. 2. De voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van deze Website (de "Website Voorwaarden") staan niet in dit document, maar in het document over de gebruiksvoorwaarden van de website.

De uitdrukking "voorwaarden" wordt gebruikt om de gecombineerde bepalingen van de Ticket Purchase Terms te beschrijven. In deze voorwaarden; "wij" en "ons" betekent TCCHE Ltd, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Unit 9127, Postbus 6945, Londen, W1A 6US, Verenigd Koninkrijk. "Evenement" betekent het individuele evenement of de individuele evenementen die op onze website worden geadverteerd en waarvoor Tickets beschikbaar zijn. "Tickets" of "Boekingen" betekent rechten op toegang in de vorm van unieke boekingsreferentiecodes. "Website" betekent de website waarop wij tickets beschikbaar stellen en van waaruit wij evenementen promoten, "u" betekent een individuele aankoop van tickets via deze website. Als er een conflict is tussen de Ticket Purchase Terms en de Website Terms, dan prevaleren de laatste.

Voorwaarden voor de aankoop van tickets

Verkoop van tickets

Toelatingsrechten voor evenementen worden verkocht die elektronisch worden geleverd via deze website.

Een verzoek van u om tickets te kopen via het boekingsproces op deze website is een aanbod dat onder deze voorwaarden wordt gedaan. Het aanbod wordt gedaan wanneer je op de "betaal" knop op de winkelwagenpagina van de website klikt. Aanvaarding door ons van uw aanbod namens de Promotor wordt geacht effectief te zijn wanneer uw debet-/creditcardgegevens zijn gewist en we uw bestelling hebben bevestigd.

Het maken van uw reservering

Om tickets te kopen, moet u zich registreren en een account bij ons aanmaken (of inloggen op een account dat u eerder hebt aangemaakt), tenzij de optie voor het uitchecken van gasten beschikbaar is. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken. U mag geen gebruik maken van onze website of van diensten die via deze website beschikbaar zijn als u dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden niet accepteert.

U moet ouder zijn dan 16 jaar om tickets te kopen via deze website en moet ook voldoen aan eventuele leeftijdsbeperkingen die gelden voor de locatie waar het evenement wordt gehouden (zoals hieronder beschreven).

Wanneer u bent ingelogd op deze website kunt u de tickets die u wilt kopen kiezen en toevoegen aan uw winkelmandje. Controleer uw aankoop zorgvuldig voordat u uw aankoop bevestigt en controleer deze door op "betalen" te klikken. In dit stadium heeft u een aanbod gedaan om de geselecteerde tickets te kopen.

Zodra je hebt aangeboden om de tickets te kopen, onder voorbehoud van hun beschikbaarheid tegen geadverteerde prijzen en het controleren van uw debet-/creditcardgegevens, zullen wij uw aanbod accepteren en uw boeking bevestigen door het tonen van uw unieke boekingsreferentiecode en het sturen van een bevestiging per e-mail, samen met een elektronisch ticket of een orderbevestiging.

Wanneer wij uw aanbod om een ticket te kopen accepteren, brengen wij uw debet/creditcard in rekening met de nominale waarde van het ticket plus een boekingsvergoeding. De nominale waarde en de reserveringskosten worden duidelijk vermeld in uw mandje voordat u uw aankoop bevestigt en uitcheckt. We sturen de nominale waarde van het ticket door naar de Promotor. Eventuele reserveringskosten worden apart in rekening gebracht voor het vergemakkelijken van de boeking.

Totdat uw betaling is verwerkt en door ons is geaccepteerd is de unieke boekingsreferentiecode niet geldig.

WIJ POSTEN NIET UIT DE ACTUELE FYSISCHE TICKETS, tenzij anders vermeld. U wordt geadviseerd om uw aankoop te controleren na ontvangst van de bevestiging van ons. Het e-mailadres dat u opgeeft en uw debet-/creditcard zullen door ons worden gebruikt als uw identificatie.

Bewaar uw unieke boekingsreferentiecode op een veilige plaats voor het geval dat u uw betaling moet verwijzen. U vindt ook een betalingsgeschiedenis op onze site en u kunt daar een uniek ticket downloaden met een QR-code die u naar het evenement moet brengen, aangezien u de toegang tot het evenement kan worden geweigerd zonder het ticket of de bijbehorende identificatie. (Zie "Toelating tot het evenement verkrijgen").
Toelating tot het evenement

Uw ticket wordt uitgegeven onder deze voorwaarden. Wij raden u aan om u vertrouwd te maken met de volgende voorwaarden voordat u het evenement bijwoont.

U dient, als de persoon die de boeking maakt, zelf aanwezig te zijn op het evenement en alle andere personen te vergezellen voor wie de boeking is gemaakt, tenzij een deel of het geheel van de boeking opnieuw wordt toegewezen en u dit per e-mail laat bevestigen. Let op: als u een volwassene bent die tickets voor kinderen koopt, moet u met hen meegaan.

Om tickets te kopen dient u het betalingsproces te voltooien en uw betalingsgegevens in te voeren via onze website. De betalingen worden uitgevoerd via de WorldPay betalingsgateway. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken. U mag geen gebruik maken van onze website of van diensten die via deze website beschikbaar zijn als u dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden niet accepteert. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens niet te verkopen of aan derden te geven, met uitzondering van de partijen die rechtstreeks verband houden met de gebeurtenissen.

U dient zich te houden aan eventuele leeftijdsbeperkingen die gelden voor de locatie waar het evenement wordt gehouden, om hier meer over te weten te komen kunt u ons een e-mail sturen via ons contactformulier of rechtstreeks naar de locatie.

Wanneer u bent ingelogd op deze website kunt u de tickets die u wilt kopen en eventuele aanvullende items kiezen en vervolgens uw aankoop afronden. Controleer uw aankoop zorgvuldig voordat u uw aankoop bevestigt en controleer deze door op "betalen" te klikken. In dit stadium heeft u een aanbod gedaan om de geselecteerde tickets te kopen.

Zodra u heeft aangeboden om de tickets te kopen, zullen wij, onder voorbehoud van de beschikbaarheid tegen geadverteerde prijzen en het controleren van uw debet-/creditcardgegevens, uw aanbod accepteren en uw reservering bevestigen via het door u opgegeven e-mailadres.

Wanneer wij uw aanbod om een ticket te kopen accepteren, zullen wij uw debet/creditcard met de nominale waarde en eventuele extra kosten die worden geheven door PayPal of andere commerciële diensten in rekening brengen. De nominale waarde en eventuele reserveringskosten worden duidelijk gespecificeerd voordat u uw aankoop bevestigt en uitcheckt. Wij zijn geen BTW geregistreerde rechtspersoon, mocht u een factuur nodig hebben neem dan contact met ons op via het boekingsformulier of online via uw bestelgeschiedenis.
Totdat uw betaling is verwerkt en door ons is geaccepteerd is uw boeking niet geldig.

Het herverdelingssysteem

Voor de meeste evenementen kunt u sommige of al uw tickets opnieuw toewijzen aan andere mensen. Dit betekent dat die andere mensen toegang kunnen krijgen tot het evenement zonder dat je bij hen bent. Om de tickets na aankoop opnieuw toe te wijzen, moet je ons een e-mail sturen via het contactformulier met het verzoek om dit uiterlijk 48 uur voor het evenement te doen.

Herbestemming is meestal onbeperkt. Voor bepaalde gebeurtenissen kan de herverdeling beperkt zijn, of niet beschikbaar.

Regels en voorschriften voor de locatie

Tickets worden uitgegeven met inachtneming van het reglement van de zaal. Alle details zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Promotor. Het is uw verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het evenement de leeftijdsbeperkingen te controleren. U en alle andere tickethouders in uw partij moeten zich tijdens het bijwonen van het evenement houden aan alle relevante statuten, veiligheidsaankondigingen en locatievoorschriften. De volgende punten zijn in het algemeen van toepassing: wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke eigendommen die naar een evenement worden meegenomen. Naar keuze van de Promotor kunnen er geen pass-outs of hertoelatingen van welke aard dan ook voor een evenement plaatsvinden. Tickethouders worden geadviseerd dat officiële koopwaar meestal alleen binnen de zaal beschikbaar is.

Alle details over de door ons geadverteerde evenementen staan op onze website. U wordt sterk aangeraden om online te controleren voordat u naar een evenement gaat. Wij doen onze uiterste best om alle informatie zo actueel mogelijk te houden, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor alle tickets of andere goederen die door Promoters of andere derde leveranciers worden geleverd, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, verlies van winst, gegevens, omzet, zakelijke kansen, verwachte besparingen, goodwill of reputatie die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of aankopen via deze website, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden uitgesloten.

Niets in deze voorwaarden mag worden opgevat als een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of fraude veroorzaakt door ons of door de nalatigheid van onze werknemers of bestuurders.

Terugbetalingen, annulering, herschikking van evenementen

Gekochte tickets kunnen niet worden terugbetaald, tenzij: (a) een Evenement wordt geannuleerd; (b) een Evenement naar een andere datum wordt verplaatst en u besluit uw reservering voor het verschoven evenement niet te behouden; of alleen de nominale waarde van het ticket wordt terugbetaald indien (a) of (b) zich voordoet. Ticketboekingskosten worden niet terugbetaald. Als een evenement wordt geannuleerd of verplaatst, of als de gegevens aanzienlijk worden gewijzigd, en we zijn op de hoogte gebracht van de wijziging door de aangesloten partijen, zullen we zo snel mogelijk per e-mail contact met u opnemen met behulp van de gegevens die u hebt verstrekt op het moment van de boeking. Als u deze kennisgeving niet ontvangt omdat u het e-mailadres dat wij in uw account hebben niet heeft bijgewerkt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Als een evenement wordt geannuleerd, betalen wij de nominale waarde van uw ticket binnen 20 werkdagen terug: u hoeft ons niet op de hoogte te stellen of uw terugbetaling te eisen.

Als het evenement wordt verplaatst (zoals uiteengezet in (b) hierboven), en we hebben u op de hoogte gebracht van de wijziging, bieden we u de keuze om uw reservering voor het verplaatst of gewijzigd evenement te behouden, of om een terugbetaling van de nominale waarde van het ticket te verkrijgen.

Evenementen kunnen een specifiek terugbetalingsbeleid hebben en zullen worden bevestigd in uw e-mailbevestiging. Deze tekst heeft betrekking op de algemene voorwaarden als deze niet in uw bevestigingsmail staan. Als u een terugbetaling wenst te ontvangen, moet u ons zo snel mogelijk, en uiterlijk 48 uur voor het evenement, op de hoogte brengen van uw keuze. In het geval van evenementen die plaatsvinden op een zaterdag, zondag of een feestdag maandag dient u uiterlijk donderdag om 12.00 uur een verzoek tot terugbetaling in te dienen.

Als u ons niet op de hoogte stelt van uw wens tot terugbetaling, of als u ons niet binnen de hierboven vermelde termijnen op de hoogte stelt, wordt u geacht te hebben gekozen voor het behoud van uw boeking en hebt u geen recht op terugbetaling.

Indien een Evenement wordt verplaatst naar een andere datum (zoals uiteengezet in (b) hierboven) en u besluit uw Boeking te behouden, heeft u geen recht op enige terugbetaling van de nominale waarde van het Ticket, noch op de boekingskosten of enige andere vergoeding.

Overdracht van tickets

Door deze site te gebruiken om Tickets te kopen, gaat u daarmee akkoord:

  • ze zijn alleen voor persoonlijk gebruik van jou en je partij.
  • u zult niet proberen ze over te dragen (behalve door het toegestane gebruik van het herverdelingssysteem)
  • u zult niet proberen ze door te verkopen op welke manier dan ook (ook niet door gebruik te maken van het herverdelingssysteem).
  • Als u probeert uw ticket over te dragen (anders dan door het toegestane gebruik van het herverdelingssysteem) wordt het ongeldig en wordt de houder de toegang tot de zaal geweigerd.
  • Als u probeert het ticket door te verkopen, wordt het ongeldig en wordt de houder de toegang tot de zaal geweigerd.
  • Als we vermoeden dat u probeert het herverdelingssysteem te gebruiken voor de wederverkoop van tickets, zullen we uw boekingen ongeldig maken.

Wij behouden ons het recht voor om boekingen van tickets te annuleren, waarvan wij redelijkerwijs vermoeden dat ze op frauduleuze wijze zijn gedaan.

Leeftijdsrestricties, gunsttarieven, recht op toegang

Lees alle informatie die van toepassing is op het evenement/ticket dat u boekt en breng eventueel een bewijs van leeftijd mee.

Sommige tickets worden tegen gereduceerde tarieven aangeboden aan personen die daarvoor in aanmerking komen, bijvoorbeeld studenten, jonger dan 18 jaar. Als je een ticket tegen gereduceerd tarief koopt, moet je het nodige bewijs nemen dat elke houder van een ticket in aanmerking komt voor die concessie voor het evenement. Als je niet kan bewijzen dat je in aanmerking komt voor elke persoon die in het bezit is van een concessieticket, kan je gevraagd worden het verschil aan de deur te betalen of kan je de toegang volledig geweigerd worden. Als u de toegang wordt geweigerd, kunnen wij u niet terugbetalen.

Het recht op toegang tot een evenement is voorbehouden aan TCCHE Ltd en de evenementenlocatie, die rekening kunnen houden met gezondheids-, veiligheids-, milieu- en veiligheidsoverwegingen, en die beveiligingsonderzoeken kunnen uitvoeren. Wij kunnen u geen geld teruggeven als u de toegang tot een locatie wordt geweigerd of deze wordt uitgeworpen omdat u weigert te worden gefouilleerd, beledigd, bedreigd, dronken of ander asociaal gedrag vertoont (inclusief roken in rookvrije ruimtes), beledigende wapens of illegale stoffen draagt of ongeoorloofde audio-, video- of foto-opnamen maakt.
Ook laserpennen, mobiele telefoons, dieren en eigen eten van de kaarthouder kunnen worden verboden vanaf de locatie. Dieren mogen niet naar het evenement worden gebracht zonder schriftelijke bevestiging van de locatie en ons. Het is uw verantwoordelijkheid om deze bevestiging te vragen.

Beschikbaarheid van tickets

Sommige evenementen en tickettypes hebben een beperkte beschikbaarheid of staan een maximum aantal tickets per koper toe. Deze beperkingen worden aangegeven in de informatie over het evenement of tijdens de reservering. Indien u tickets bestelt in strijd met deze beperkingen of boven het toegestane maximum, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren.

Tickets voor evenementen kunnen verkrijgbaar zijn via andere verkooppunten en kassa's. Het aantal beschikbare tickets op deze website geeft alleen onze resterende toewijzing weer.


Log in op mijn account

Registreer een nieuw account

×

Rose

Digitale strategie & Franse marketing

Ik ben verantwoordelijk voor Digitale Strategie & Franse Marketing. Ik ben erg blij om deel uit te maken van de TCCHE familie en te werken met zulke geweldige mensen. 

Ik geloof dat spiritualiteit en wetenschap hand in hand gaan en je helpen je leven te verbeteren, dus ik ben echt dankbaar dat mijn baan speciaal met dit onderwerp te maken heeft en mensen helpt in hun veranderingstraject. 

Ik hou van reizen, nieuwe dingen ontdekken en manieren vinden om mijn geest en ziel te openen.

Ángeles Ruiz

Marketing Executive

Ik ben verantwoordelijk voor Digitale Strategie & Spaanse Marketing. Ik beheer de Spaanse markt. Ik ben echt blij om lid te zijn van deze TCCHE familie en om mensen te kunnen helpen een betere weg te vinden.

Als ik niet werk, besteed ik mijn tijd het liefst aan mediteren of lezen over spiritualiteit met het uiteindelijke doel harmonie en vrede in jezelf te vinden en te genieten van de eenvoudige dingen in het leven.

Ik hou van reizen en tijd doorbrengen met mijn familie en hond Leo.

Drew Lovell

Copywriter

Ik schrijf de meeste teksten voor TCCHE, of het nu de nieuwsbrief, e-mailketens, de advertentieteksten, de landingspagina's, en nog veel meer is. Het is een fantastisch bedrijf om voor te werken met fantastische mensen. Ik voel me erg gelukkig. In mijn vrije tijd schrijf ik graag verhalen en muziek.