Voorwaarden en bepalingen

Lees de volgende voorwaarden aandachtig door. Door gebruik te maken van deze site en u te registreren om via deze site tickets te kopen, wordt u geacht alle relevante voorwaarden te hebben aanvaard.

Welkom bij de voorwaarden voor TCCHE Ltd en alle dochterondernemingen. TCCHE Ltd treedt op als verkoper van educatieve middelen, waaronder seminars, publicaties en aanverwante producten. Daarom gaan wij deze overeenkomst met u aan.

Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in 2 delen: 1. De voorwaarden met betrekking tot door u gedane ticketaankopen die u via onze website heeft geselecteerd (de "Ticket Purchase Terms"); en 2. De voorwaarden met betrekking tot de door u gedane ticketaankopen die u via onze website heeft geselecteerd. 2. De voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van deze Website (de "Website Voorwaarden") staan niet in dit document, maar in het document over de gebruiksvoorwaarden van de website.

De uitdrukking "voorwaarden" wordt gebruikt om de gecombineerde bepalingen van de Ticket Purchase Terms te beschrijven. In deze voorwaarden; "wij" en "ons" betekent TCCHE Ltd, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Unit 9127, Postbus 6945, Londen, W1A 6US, Verenigd Koninkrijk. "Evenement" betekent het individuele evenement of de individuele evenementen die op onze website worden geadverteerd en waarvoor Tickets beschikbaar zijn. "Tickets" of "Boekingen" betekent rechten op toegang in de vorm van unieke boekingsreferentiecodes. "Website" betekent de website waarop wij tickets beschikbaar stellen en van waaruit wij evenementen promoten, "u" betekent een individuele aankoop van tickets via deze website. Als er een conflict is tussen de Ticket Purchase Terms en de Website Terms, dan prevaleren de laatste.

Voorwaarden voor de aankoop van online cursussen

Voor al onze online cursussen die via onze website worden aangeboden, geldt een terugbetalingsgarantie van 14 dagen. Restitutieverzoeken moeten uiterlijk op de 14e dag na aankoop via e-mail worden ingediend op info@tcche.org om in aanmerking te komen voor restitutie. We hebben 5 werkdagen nodig om terugbetalingen te verwerken.

Voorwaarden voor de aankoop van tickets

Verkoop van tickets

Toelatingsrechten voor evenementen worden verkocht die elektronisch worden geleverd via deze website.

Een verzoek van u om tickets te kopen via het boekingsproces op deze website is een aanbod dat onder deze voorwaarden wordt gedaan. Het aanbod wordt gedaan wanneer je op de "betaal" knop op de winkelwagenpagina van de website klikt. Aanvaarding door ons van uw aanbod namens de Promotor wordt geacht effectief te zijn wanneer uw debet-/creditcardgegevens zijn gewist en we uw bestelling hebben bevestigd.

Het maken van uw reservering

Om tickets te kopen, moet u zich registreren en een account bij ons aanmaken (of inloggen op een account dat u eerder hebt aangemaakt), tenzij de optie voor het uitchecken van gasten beschikbaar is. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken. U mag geen gebruik maken van onze website of van diensten die via deze website beschikbaar zijn als u dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden niet accepteert.

U moet ouder zijn dan 16 jaar om tickets te kopen via deze website en moet ook voldoen aan eventuele leeftijdsbeperkingen die gelden voor de locatie waar het evenement wordt gehouden (zoals hieronder beschreven).

Wanneer u bent ingelogd op deze website kunt u de tickets die u wilt kopen kiezen en toevoegen aan uw winkelmandje. Controleer uw aankoop zorgvuldig voordat u uw aankoop bevestigt en controleer deze door op "betalen" te klikken. In dit stadium heeft u een aanbod gedaan om de geselecteerde tickets te kopen.

Zodra je hebt aangeboden om de tickets te kopen, onder voorbehoud van hun beschikbaarheid tegen geadverteerde prijzen en het controleren van uw debet-/creditcardgegevens, zullen wij uw aanbod accepteren en uw boeking bevestigen door het tonen van uw unieke boekingsreferentiecode en het sturen van een bevestiging per e-mail, samen met een elektronisch ticket of een orderbevestiging.

Wanneer wij uw aanbod om een ticket te kopen accepteren, brengen wij uw debet/creditcard in rekening met de nominale waarde van het ticket plus een boekingsvergoeding. De nominale waarde en de reserveringskosten worden duidelijk vermeld in uw mandje voordat u uw aankoop bevestigt en uitcheckt. We sturen de nominale waarde van het ticket door naar de Promotor. Eventuele reserveringskosten worden apart in rekening gebracht voor het vergemakkelijken van de boeking.

Totdat uw betaling is verwerkt en door ons is geaccepteerd is de unieke boekingsreferentiecode niet geldig.

WIJ POSTEN NIET UIT DE ACTUELE FYSISCHE TICKETS, tenzij anders vermeld. U wordt geadviseerd om uw aankoop te controleren na ontvangst van de bevestiging van ons. Het e-mailadres dat u opgeeft en uw debet-/creditcard zullen door ons worden gebruikt als uw identificatie.

Bewaar uw unieke boekingsreferentiecode op een veilige plaats voor het geval dat u uw betaling moet verwijzen. U vindt ook een betalingsgeschiedenis op onze site en u kunt daar een uniek ticket downloaden met een QR-code die u naar het evenement moet brengen, aangezien u de toegang tot het evenement kan worden geweigerd zonder het ticket of de bijbehorende identificatie. (Zie "Toelating tot het evenement verkrijgen").
Toelating tot het evenement

Uw ticket wordt uitgegeven onder deze voorwaarden. Wij raden u aan om u vertrouwd te maken met de volgende voorwaarden voordat u het evenement bijwoont.

U dient, als de persoon die de boeking maakt, zelf aanwezig te zijn op het evenement en alle andere personen te vergezellen voor wie de boeking is gemaakt, tenzij een deel of het geheel van de boeking opnieuw wordt toegewezen en u dit per e-mail laat bevestigen. Let op: als u een volwassene bent die tickets voor kinderen koopt, moet u met hen meegaan.

Om tickets te kopen dient u het betalingsproces te voltooien en uw betalingsgegevens in te voeren via onze website. De betalingen worden uitgevoerd via de WorldPay betalingsgateway. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken. U mag geen gebruik maken van onze website of van diensten die via deze website beschikbaar zijn als u dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden niet accepteert. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens niet te verkopen of aan derden te geven, met uitzondering van de partijen die rechtstreeks verband houden met de gebeurtenissen.

U dient zich te houden aan eventuele leeftijdsbeperkingen die gelden voor de locatie waar het evenement wordt gehouden, om hier meer over te weten te komen kunt u ons een e-mail sturen via ons contactformulier of rechtstreeks naar de locatie.

Wanneer u bent ingelogd op deze website kunt u de tickets die u wilt kopen en eventuele aanvullende items kiezen en vervolgens uw aankoop afronden. Controleer uw aankoop zorgvuldig voordat u uw aankoop bevestigt en controleer deze door op "betalen" te klikken. In dit stadium heeft u een aanbod gedaan om de geselecteerde tickets te kopen.

Zodra u heeft aangeboden om de tickets te kopen, zullen wij, onder voorbehoud van de beschikbaarheid tegen geadverteerde prijzen en het controleren van uw debet-/creditcardgegevens, uw aanbod accepteren en uw reservering bevestigen via het door u opgegeven e-mailadres.

Wanneer wij uw aanbod om een ticket te kopen accepteren, zullen wij uw debet/creditcard met de nominale waarde en eventuele extra kosten die worden geheven door PayPal of andere commerciële diensten in rekening brengen. De nominale waarde en eventuele reserveringskosten worden duidelijk gespecificeerd voordat u uw aankoop bevestigt en uitcheckt. Wij zijn geen BTW geregistreerde rechtspersoon, mocht u een factuur nodig hebben neem dan contact met ons op via het boekingsformulier of online via uw bestelgeschiedenis.
Totdat uw betaling is verwerkt en door ons is geaccepteerd is uw boeking niet geldig.

Het herverdelingssysteem

Voor de meeste evenementen kunt u sommige of al uw tickets opnieuw toewijzen aan andere mensen. Dit betekent dat die andere mensen toegang kunnen krijgen tot het evenement zonder dat je bij hen bent. Om de tickets na aankoop opnieuw toe te wijzen, moet je ons een e-mail sturen via het contactformulier met het verzoek om dit uiterlijk 48 uur voor het evenement te doen.

Herbestemming is meestal onbeperkt. Voor bepaalde gebeurtenissen kan de herverdeling beperkt zijn, of niet beschikbaar.

Regels en voorschriften voor de locatie

Tickets worden uitgegeven met inachtneming van het reglement van de zaal. Alle details zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Promotor. Het is uw verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het evenement de leeftijdsbeperkingen te controleren. U en alle andere tickethouders in uw partij moeten zich tijdens het bijwonen van het evenement houden aan alle relevante statuten, veiligheidsaankondigingen en locatievoorschriften. De volgende punten zijn in het algemeen van toepassing: wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke eigendommen die naar een evenement worden meegenomen. Naar keuze van de Promotor kunnen er geen pass-outs of hertoelatingen van welke aard dan ook voor een evenement plaatsvinden. Tickethouders worden geadviseerd dat officiële koopwaar meestal alleen binnen de zaal beschikbaar is.

Alle details over de door ons geadverteerde evenementen staan op onze website. U wordt sterk aangeraden om online te controleren voordat u naar een evenement gaat. Wij doen onze uiterste best om alle informatie zo actueel mogelijk te houden, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor alle tickets of andere goederen die door Promoters of andere derde leveranciers worden geleverd, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, verlies van winst, gegevens, omzet, zakelijke kansen, verwachte besparingen, goodwill of reputatie die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of aankopen via deze website, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden uitgesloten.

Niets in deze voorwaarden mag worden opgevat als een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of fraude veroorzaakt door ons of door de nalatigheid van onze werknemers of bestuurders.

Terugbetalingen, annulering, herschikking van evenementen

Gekochte tickets kunnen niet worden terugbetaald, tenzij: (a) een Evenement wordt geannuleerd; (b) een Evenement naar een andere datum wordt verplaatst en u besluit uw reservering voor het verschoven evenement niet te behouden; of alleen de nominale waarde van het ticket wordt terugbetaald indien (a) of (b) zich voordoet. Ticketboekingskosten worden niet terugbetaald. Als een evenement wordt geannuleerd of verplaatst, of als de gegevens aanzienlijk worden gewijzigd, en we zijn op de hoogte gebracht van de wijziging door de aangesloten partijen, zullen we zo snel mogelijk per e-mail contact met u opnemen met behulp van de gegevens die u hebt verstrekt op het moment van de boeking. Als u deze kennisgeving niet ontvangt omdat u het e-mailadres dat wij in uw account hebben niet heeft bijgewerkt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Als een evenement wordt geannuleerd, betalen wij de nominale waarde van uw ticket binnen 20 werkdagen terug: u hoeft ons niet op de hoogte te stellen of uw terugbetaling te eisen.

Als het evenement wordt verplaatst (zoals uiteengezet in (b) hierboven), en we hebben u op de hoogte gebracht van de wijziging, bieden we u de keuze om uw reservering voor het verplaatst of gewijzigd evenement te behouden, of om een terugbetaling van de nominale waarde van het ticket te verkrijgen.

Als u ons niet op de hoogte stelt van uw wens tot terugbetaling, of als u ons niet binnen de hierboven vermelde termijnen op de hoogte stelt, wordt u geacht te hebben gekozen voor het behoud van uw boeking en hebt u geen recht op terugbetaling.

If an Event is moved to another date (as set out in (b) above) and you decide to retain your booking, you shall not be entitled to any refund of the face value of the Ticket, or the booking fee or to any other compensation whatsoever.

For specific events, tickets can be purchased through external platforms other than our website, such as Eventbrite, Dice, and others. In these situations, the terms and conditions of these respective platforms will exclusively apply. Please review the terms and conditions of the platform associated with the transaction for a comprehensive understanding, as our own terms and conditions will not hold validity in such instances.

COVID-19

Wij leven momenteel allemaal onder de dreiging van COVID-19 en de beperkingen die voortvloeien uit verschillende golven van deze infectie. Als gevolg hiervan zijn de evenementen die wij organiseren onderhevig aan aanzienlijk meer onzekerheid. Daarom bieden wij nu geen terugbetalingen aan voor geannuleerde evenementen die het gevolg zijn van omstandigheden die verband houden met COVID19 of beperkingen die aan dergelijke evenementen worden opgelegd. We zullen echter, als we het evenement niet kunnen houden, proberen hetzelfde evenement online aan te bieden of het evenement te verplaatsen naar een latere datum waar uw ticket naar zal worden overgedragen. Als alternatief zullen wij u een tegoed aanbieden voor een toekomstig evenement of online product.

 

Overdracht van tickets

We kunnen het ticket ook overdragen als u het aan iemand anders wilt schenken of aanbieden tot 48 uur voor het evenement. Wij hebben een bevestiging van u nodig, evenals de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de nieuwe tickethouder.

Door deze site te gebruiken om Tickets te kopen, gaat u daarmee akkoord:

   • ze zijn alleen voor persoonlijk gebruik van jou en je partij.
   • u zult niet proberen ze over te dragen (behalve door het toegestane gebruik van het herverdelingssysteem)
   • u zult niet proberen ze door te verkopen op welke manier dan ook (ook niet door gebruik te maken van het herverdelingssysteem).
   • Als u probeert uw ticket over te dragen (anders dan door het toegestane gebruik van het herverdelingssysteem) wordt het ongeldig en wordt de houder de toegang tot de zaal geweigerd.
   • Als u probeert het ticket door te verkopen, wordt het ongeldig en wordt de houder de toegang tot de zaal geweigerd.
   • Als we vermoeden dat u probeert het herverdelingssysteem te gebruiken voor de wederverkoop van tickets, zullen we uw boekingen ongeldig maken.

Wij behouden ons het recht voor om boekingen van tickets te annuleren, waarvan wij redelijkerwijs vermoeden dat ze op frauduleuze wijze zijn gedaan.

Leeftijdsrestricties, gunsttarieven, recht op toegang

Lees alle informatie die van toepassing is op het evenement/ticket dat u boekt en breng eventueel een bewijs van leeftijd mee.

Sommige tickets worden tegen gereduceerde tarieven aangeboden aan personen die daarvoor in aanmerking komen, bijvoorbeeld studenten, jonger dan 18 jaar. Als je een ticket tegen gereduceerd tarief koopt, moet je het nodige bewijs nemen dat elke houder van een ticket in aanmerking komt voor die concessie voor het evenement. Als je niet kan bewijzen dat je in aanmerking komt voor elke persoon die in het bezit is van een concessieticket, kan je gevraagd worden het verschil aan de deur te betalen of kan je de toegang volledig geweigerd worden. Als u de toegang wordt geweigerd, kunnen wij u niet terugbetalen.

Het recht op toegang tot een evenement is voorbehouden aan TCCHE Ltd en de evenementenlocatie, die rekening kunnen houden met gezondheids-, veiligheids-, milieu- en veiligheidsoverwegingen, en die beveiligingsonderzoeken kunnen uitvoeren. Wij kunnen u geen geld teruggeven als u de toegang tot een locatie wordt geweigerd of deze wordt uitgeworpen omdat u weigert te worden gefouilleerd, beledigd, bedreigd, dronken of ander asociaal gedrag vertoont (inclusief roken in rookvrije ruimtes), beledigende wapens of illegale stoffen draagt of ongeoorloofde audio-, video- of foto-opnamen maakt.
Ook laserpennen, mobiele telefoons, dieren en eigen eten van de kaarthouder kunnen worden verboden vanaf de locatie. Dieren mogen niet naar het evenement worden gebracht zonder schriftelijke bevestiging van de locatie en ons. Het is uw verantwoordelijkheid om deze bevestiging te vragen.

Beschikbaarheid van tickets

Sommige evenementen en tickettypes hebben een beperkte beschikbaarheid of staan een maximum aantal tickets per koper toe. Deze beperkingen worden aangegeven in de informatie over het evenement of tijdens de reservering. Indien u tickets bestelt in strijd met deze beperkingen of boven het toegestane maximum, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren.

Tickets voor evenementen kunnen verkrijgbaar zijn via andere verkooppunten en kassa's. Het aantal beschikbare tickets op deze website geeft alleen onze resterende toewijzing weer.


Log in op mijn account

Registreer een nieuw account

×

MAAK JE GEDACHTEN TOT REALITEIT

TRAIN JE GEEST OM HET LEVEN TE CREËREN DAT JE WILT

60% korting - €499

OVER DE CURSUS

Als je gelooft, zelfs een klein beetje, dat je gedachten je werkelijkheid creëren, Dr Dispenza's nieuwe online cursus, Make Your Mind Matter, zal je verplaatsen van geloven naar het leven van uw nieuwe werkelijkheid. Als je klaar bent om een nieuwe toekomst te creëren, om voorbij je emotionele verslavingen en negatieve gemoedstoestanden te gaan om je gezondheid te genezen en alles wat je wilt in je leven te magnetiseren, is Make Your Mind Matter niet alleen de juiste cursus voor jou, maar een antwoord op alles wat je je ooit hebt afgevraagd over wat er echt mogelijk is voor jou in dit leven.

WAT ZAL JE LEREN?

Tijdens deze online cursus begrijp je de wetenschap achter je gedachten en hoe je gedachten je eigen werkelijkheid creëren, dit stelt je in staat om:

Ongewenste emotionele reacties en patronen doorbreken, negatieve gewoonten uit het verleden afleren en zelfdestructief gedrag elimineren.

Leer je hersenen opnieuw te configureren om je open te stellen voor positieve mogelijkheden om een nieuwe persoonlijkheid en een nieuwe persoonlijke werkelijkheid te creëren.

Ontdek een meditatiemethode om specifiek toegang te krijgen tot je onderbewustzijn om de realiteit die je wenst te helen, aan te trekken en te creëren.

DEZE CURSUS IS VOOR JOU, ALS:

Wat zal je leren?

Maak je klaar om de rivier van verandering over te steken en je nieuwe persoonlijke realiteit te creëren. In deze les legt Dr. Dispenza uit wat er nieuw is in de neurowetenschap om verandering in zijn leven teweeg te brengen. Je ontdekt het geheim van spontane remissie, je begrijpt de cyclus van denken en voelen en je leert transformatie te meten door het gebruik van specifieke technieken. U zult ook leren:

 • De drie breinen en hoe ze in harmonie werken om jouw realiteit te manifesteren
 • Wat hebben eiwitten te maken met je genetische make-up...
 • Hoe ga je van het onnatuurlijke naar het bovennatuurlijke?
 • Hoe twee mensen totaal verschillende resultaten kunnen hebben en waarom dit gebeurt

Wie wil je niet meer zijn? Deze les gaat over de indruk in het veld van mogelijkheid en de bevrijding van de conditioneringen uit het verleden. Dr. Dispenza zal uitleggen waarom je het vermogen hebt om werkelijk te veranderen en:

 • Hoe je kan stoppen met het bemoeien over details
 • Waarom blijf je hangen in het verleden
 • Waarom het begrijpen van de stressrespons belangrijk is
 • Hoe te leven in de staat van de schlepping
 • Het doel van meditatie in het creëren van jouw nieuwe persoonlijke realiteit

Les 3 gaat over het verkennen van de wonderen van het brein. Zodra u begrijpt hoe uw persoonlijkheid uw werkelijkheid creëert, zult u zich bewust beginnen te worden van repetitieve gedachten, handelingen en emoties die u beletten te hebben wat u werkelijk wilt. Deze informatieve les omvat:

 • Hoe je jouw genen kunt programmeren
 • De twee toestanden van geest en lichaam
 • El modelo cuántico de la realidad
 • Het kwantummodel van de werkelijkheid
 • Het ontwikkelen van jouw wezen in drie delen:
  • De neurowetenschappen van creatie
  • De twee wetten van de hersenen
  • De wetenschap van de verandering

In deze les leer je de specifieke stappen die je moet volgen om je bestemming vorm te geven. Beginnend met het blootleggen van emotionele verslavingen en het doorbreken van familiegevoelens en emotionele afspraken, zul je een duidelijk en effectief plan hebben om een nieuwe toekomst te creëren. U zult ook ontdekken hoe u dat moet doen:

 • Toegang tot uw energieverbindingen
 • Breek banden en kom over je oude zelf heen
 • Banden verbreken en jouw oude ik overwinnen
 • Hersengolfpatronen ontwikkelen die in lijn staan met jouw nieuwe toekomst
 • Gebruik het besturingssysteem: verdiep je in de bewuste en onderbewuste geest
 • Consistentie bereiken door stress te elimineren en waarom consistentie zo belangrijk is

Hier begin je je kennis en inzicht in praktijk te brengen met een diepe meditatie en een schrijfoefening. Om je leven te veranderen, moet je je eerst realiseren wat niet op zijn plaats is en wat de status quo in stand houdt. In deze les geeft Dr. Joe je instrumenten om je te helpen de delen van je leven en je emotionele samenstelling te identificeren die moeten veranderen om een grotere werkelijkheid te manifesteren.

In deze en de volgende twee lessen ga je naar het volgende niveau met een reeks workshops van Dr. Joe om meer geavanceerde concepten te verkennen en zijn meditatiepraktijken te verdiepen. In Les 6 helpt Dr. Joe je je ego opzij te zetten - plaats, tijd en andere fysieke beperkingen opzij te zetten - zodat je kunt profiteren van de onbegrensde mogelijkheden die je in het heden tot je beschikking hebt. Met inspirerende verhalen en kalmerende meditaties zul je weer een grote sprong maken in je zoektocht om je bestemming te creëren.

Ben je klaar voor een interdimensionaal ontwaken? Dr. Dispenza deelt zijn persoonlijke verhaal, zodat je de voordelen en de kracht kunt zien van het ontwerpen van je bestemming met alleen maar gedachten. Je zult dieper in de samenhang van het hart duiken om een ware liefde voor het leven te bereiken die in overeenstemming is met wat je voor je toekomst ziet. Wanneer je je gedachten verandert, verander je je hersenen, en je zult leren om zelfgenezing een natuurlijk onderdeel van je leven te maken met behulp van wat in deze empowermentles wordt aangeboden.

In deze laatste les neemt Dr. Joe je mee naar een nieuw niveau van integriteit en moedigt hij je aan om vast te houden aan de praktijken die je hebt gedaan. Hij helpt je inzien hoe diepgaand krachtig dit proces kan zijn en laat je geïnspireerd achter om vernieuwd terug te keren in je leven.

WAT KRIJGT U BIJ DE CURSUS

VOLLEDIGE VIDEOCURSUS

499€

8 lessen en bijna 10 uur video waarin Dr. Joe Dispenza je leidt door een van de meest ongelooflijke reizen die je zult kunnen meemaken.

3 AUDIO MEDITATIES DIE DE GEWOONTE DOORBREKEN OM JEZELF TE ZIJN EN JIJ BENT DE PLACEBO...

BONUS

Duik nog dieper in het werk van het veranderen van je gedachten en percepties met behulp van deze krachtige meditaties van Dr Joe Dispenza. Hierin leidt hij je door het proces van het inzetten van de kracht van je geest om je leven te veranderen.

DENK GROOT: VERLIES JE VERSTAND EN CREËER EEN NIEUWE!

BONUS

In deze 4-lessen cursus, gebaseerd op Amazon's best-selling boek: "Stop Being You: Mind Creates Reality" geeft Dr. Joe het kader en eenvoudige stap-voor-stap instructies om je brein te herprogrammeren en het leven te creëren. dat je altijd al wilde.

super zwarte vrijdag korting

De korting eindigt in :

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

60% korting - €499

Ervaringen

OVER

DR. JOE DISPENZA

Dr. Joe Dispenza is een chiropractor, onderzoeker, New York Times bestseller auteur, en de eerste die publieke aandacht kreeg na zijn deelname aan de bekroonde film "What the Bleep Do We Know!".

Via zijn onderzoek verkent hij de wetenschap achter spontane remissies om mensen in staat te stellen van binnenuit te veranderen. Door de combinatie van kwantumfysica, neurowetenschappen, hersenchemie, biologie en genetica onderzoekt Dr. Joe Dispenza de effecten van meditatie op hoe mensen zichzelf kunnen genezen van chronische aandoeningen en zelfs ziekte. Dr. Joe Dispenza behaalde zijn doctoraat in chiropractie aan de Life University en deed zijn postdoctorale opleiding gericht op neurowetenschappen en celbiologie naar aanleiding van geheugenvorming, veroudering en een lang leven.

HERDEFINIEER JOUW LOT

HULPMIDDELEN OM EEN NIEUW LEVEN TE CREËREN

54% uit - €749

OVER DE CURSUS

In deze populaire cursus, zal New York Times bestseller auteur Dr Joe Dispenza je ogen openen voor de aangeboren kracht in je om elk aspect van je leven te veranderen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden van de ongelooflijke transformaties die hij over de hele wereld heeft meegemaakt, onthult Dr Joe de kracht van het kwantumuniversum in een warme en humoristische stijl die zelfs nieuwelingen in de wetenschap zullen begrijpen.

Van neuroplasticiteit tot het materiële rijk tot de wereld van energie, je zult leren toegang te krijgen tot een oneindig aantal dimensies, die elk een andere potentiële werkelijkheid voor je bevatten.

Als je dit eenmaal kunt, kun je de realiteit kiezen die je wilt!

TIJDENS DEZE 7 LESSEN DURENDE ONLINE CURSUS, LEER JE

OVER

DR. JOE DISPENZA

Dr. Joe Dispenza is een chiropractor, onderzoeker, New York Times bestseller auteur, en de eerste die publieke aandacht kreeg na zijn deelname aan de bekroonde film "What the Bleep Do We Know!".

Via zijn onderzoek verkent hij de wetenschap achter spontane remissies om mensen in staat te stellen van binnenuit te veranderen. Door de combinatie van kwantumfysica, neurowetenschappen, hersenchemie, biologie en genetica onderzoekt Dr. Joe Dispenza de effecten van meditatie op hoe mensen zichzelf kunnen genezen van chronische aandoeningen en zelfs ziekte. Dr. Joe Dispenza behaalde zijn doctoraat in chiropractie aan de Life University en deed zijn postdoctorale opleiding gericht op neurowetenschappen en celbiologie naar aanleiding van geheugenvorming, veroudering en een lang leven.

Cursus met Dr Joe Dispenza

HERDEFINIEER JOUW LOT

HULPMIDDELEN OM EEN NIEUW LEVEN TE CREËREN

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

"Wat betekent het om je eigen lot opnieuw te ontwerpen? Het betekent dat je zoveel overvloed, passie en vreugde kunt creëren als je maar kunt bedenken. "- Dr Joe Dispenza.

HERDEFINIEER JOUW LOT

HULPMIDDELEN OM EEN NIEUW LEVEN TE CREËREN

In deze populaire cursus, zal New York Times bestseller auteur Dr Joe Dispenza je ogen openen voor de aangeboren kracht in je om elk aspect van je leven te veranderen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden van de ongelooflijke transformaties die hij over de hele wereld heeft meegemaakt, onthult Dr Joe de kracht van het kwantumuniversum in een warme en humoristische stijl die zelfs nieuwelingen in de wetenschap zullen begrijpen.

Van neuroplasticiteit tot het materiële rijk tot de wereld van energie, je zult leren toegang te krijgen tot een oneindig aantal dimensies, die elk een andere potentiële werkelijkheid voor je bevatten.

Als je dit eenmaal kunt, kun je de realiteit kiezen die je wilt!

TIJDENS DEZE 7 LESSEN DURENDE ONLINE CURSUS, LEER JE

Dat JIJ de macht hebt om je leven te veranderen door je gedachten te veranderen, en ook de wetenschappelijke grondslagen die dat aantonen.

Begrijp wat die verbinding voor je leven betekent, en hoe die het nog beter zal maken.

Over de energiecentra die je gezondheid beheerst en hoe je ze kunt afstemmen om je gezonder te voelen.

Het concept van het verschuiven van je bewustzijn van materie naar energie en het nu in je leven brengen van wat je in de toekomst wilt.

Hoe toegang te krijgen tot meerdere dimensies, die elk een ander potentieel bevatten, om de werkelijkheid te kiezen die je wilt.

Beleef de ongelooflijke ervaring van onze cursus op elk apparaat

Wat zal je leren?

In deze fundamentele les laat Dr Joe je kennismaken met de essentiële waarheid die centraal staat in jouw levenswerk, namelijk dat je de macht hebt om jouw omgeving en jouw gedachten te veranderen. Hij beschrijft ook de basiswetenschap om dit te bewijzen.

Met informatie over de structuur en functie van de hersenen en de energiecentra van het lichaam, zul je klaar zijn om je reis naar het kwantumrijk te beginnen.

Je leert ook een cruciale oefening die centraal staat in de rest van de cursus: een geheime ademhalingstechniek om je hart en geest te openen, die Dr Joe vóór elke meditatie gebruikt.

Tenslotte zal hij je, gebruikmakend van de adem, begeleiden door een krachtige oefening om je energiecentra te zegenen, waardoor er meer balans en heelheid ontstaat.

Met de oefeningen die je in Les 1 geleerd hebt, ben je al begonnen de noodzakelijke neurologische hardware te installeren om in wisselwerking te treden met het Goddelijke, of het Verenigde Veld.

In Les 2 bespreekt Dr Joe wat die verbinding precies betekent in het echte leven, en hoe je die nog beter kunt maken.

Hij beschrijft ook de gewoonten en blokkades die je ervan weerhouden je ongelooflijke kracht aan te wenden, waardoor je potentieel wordt geblokkeerd.

Door te begrijpen hoe je één kunt zijn met intelligente liefde en liefdevolle intelligentie om je heen, begin je er meer op te lijken.

Spoedig zal je je vreugdevol, liefdevol en vrij voelen een heel eenvoudige gewoonte worden.

Zoals Dr Joe zegt, als je dit eenmaal ervaart, zal het je aan niets ontbreken omdat je alles al hebt.

Elk energiecentrum in het lichaam heeft zijn eigen frequentie, energie en chemie. Elk heeft zijn eigen bewustzijn, zijn hormonen en zijn klieren. In essentie wordt je gezondheid beheerst door deze acht energiecentra.

In Les 3, helpt Dr Joe je te begrijpen hoe ze werken en hoe ze verkeerd kunnen gaan als je energie in de war is.

Dan leert hij je een opwindende oefening die de zegening van deze energiecentra uit Les 1 naar een hoger niveau tilt door specifieke symbolen voor elk centrum te creëren.

Met behulp van deze symbolen leidt hij je door een buitengewone helende meditatie die werkt met de frequentie van elk centrum, waardoor je autonome zenuwstelsel orde kan scheppen en je op celniveau kan helen.

Les 4 duik in het concept van het verschuiven van je bewustzijn van materie naar energie om de toekomst in het nu te brengen.

Je zult de grote verschillen leren kennen tussen het rijk van het materialisme en het rijk van de energie, zodat je duidelijk kunt begrijpen waarom je focus op de materiële wereld in de weg staat van het creëren van het leven dat je wenst.

Dr Joe geeft ook een stappenplan dat je moet volgen om van je denkende brein naar je onderbewuste te gaan, inclusief het aanpakken van de veel voorkomende blokkades die je kunt tegenkomen wanneer je begint je bewustzijn te verschuiven.

Hij eindigt de les met een meditatie over hoe je voorbij jezelf kunt gaan, waardoor je een grotere mate van heelheid, eenheid en heelheid zult ervaren.

In Les 5, ontwikkelt Dr Joe het model van materialisme versus energie verder, en het neemt je echt mee naar het hart van de kwantumfysica!

Gelukkig heeft Dr Joe jarenlange ervaring met het uitleggen van moeilijk te begrijpen ideeën, zodat zelfs de meest wetenschaps-fobische persoon concepten als het ineenstorten van tijd en ruimte, 5D versus 3D werkelijkheid, en de meervoudige dimensies kan begrijpen.

Aan het eind van deze les zul je volledig begrijpen hoe je toegang kunt krijgen tot het kwantumgebied om een potentiële werkelijkheid te selecteren. Met andere woorden, je zult precies begrijpen hoe je je leven kunt veranderen en de toekomst kunt creëren die je het meest wilt door je af te stemmen op het Goddelijke.

Nu is het tijd om het gaspedaal in te trappen om uw toekomst te creëren.

In deze les laat Dr Joe je kennismaken met twee opwindende hulpmiddelen: de caleidoscoop en Mind Movies, die, wanneer ze samen worden gebruikt, je helpen een tastbare ervaring te creëren van het leven dat je het liefst wilt.

Elk instrument heeft een specifiek doel:

De caleidoscoop helpt je voorbij je denkende brein te reiken om je open te stellen voor een diepere emotionele ervaring.

Mindmovies bieden die ervaring.

Door jezelf toe te staan vreugde, vrijheid, liefde en succes te voelen in je Mind Movie, creëer je herinneringen aan de toekomst, die je lot veranderen, hier, in het heden.

In deze laatste les helpt Dr Joe je te begrijpen hoe al het fantastische werk dat je in deze cursus hebt gedaan in jouw drukke leven past en schetst hij enkele van de obstakels waar de meeste mensen tegenaan lopen als ze proberen hun praktijk te handhaven.

Hoewel het waar is dat je tegen problemen aanloopt zoals zelftwijfel, scepticisme van familie en vrienden, en zelfs zoiets basaals als het vinden van de tijd om je te verbinden met het goddelijke; Dit zou je niet moeten tegenhouden

Als je je meer inzet voor de bevrediging die van binnenuit komt dan voor de afleiding van je externe omgeving, zul je niet alleen je huidige leven veranderen, maar je zult je hele lot opnieuw vormgeven, en ook de mensen om je heen inspireren om hetzelfde te doen.

Nieuw voor 2021: termijnbetalingen!

We hebben dit jaar een speciale inspanning gedaan om te horen wat onze fantastische TCCHE-familie van ons wil.

Een van de belangrijkste punten uit de feedback die wij hebben gekregen, was de invoering van een afbetalingsplan. Dus, als bij toverslag, hebben we het mogelijk gemaakt. Je hebt de mogelijkheid om jouw maandelijkse afbetalingsplan te kiezen.

JE HEBT DE MOGELIJKHEID OM JOUW MAANDELIJKSE KOSTENPLAN TE KIEZEN. GEEN EXTRA KOSTEN. GEEN VERBORGEN RENTE. KIES HET PLAN DAT HET BESTE BIJ JE PAST.

WAT KRIJGT U BIJ DE CURSUS

VOLLEDIGE CURSUS OP VIDEO

€749

7 Lessen, bijna 7 uur video waarin Dr Joe Dispenza je door een ongelooflijke reis in wetenschap en bewustzijn leidt. Doe nu mee met Dr Joe in Herdefineer Jouw Lot en zeg hallo tegen je nieuwe leven.

3 MEDITATIE AUDIOS

BONUS

Meer dan 3 uur audio meditatie waarin Dr Joe Dispenza tools en technieken aanreikt om een goede meditatie te doen.

5 CALEIDOSCOOP VIDEO'S

BONUS

De caleidoscopen zullen je helpen je lichaam te ontspannen en de doorgang te openen tussen de bewuste en onderbewuste geest. Dit is de doorgang waar je het best in staat bent om informatie te aanvaarden, te geloven en te ondernemen zonder ze te analyseren. Het is dit proces dat uw hersengolven verandert van beta naar alpha en theta terwijl je jouw ogen open houdt.

ONLINE GEMEENSCHAP

BONUS

Een van de grootste voordelen van deze training is de mogelijkheid om samen te komen en je te verbinden met alle deelnemers via collectief bewustzijn. Je krijgt toegang tot de TCCHE online community waar je met andere deelnemers in contact kunt komen en je bereik kunt vergroten.

TALLER DE AUDIO

BONUS

In deze audio-uitzending van één uur en een gemiddelde tijdsduur presenteert Dr. Joe zijn ervaringen die de mensen genezen die lijden aan crónische ziekten. Hij ervaart interdimensionale ervaringen en interacties met andere mensen. Leer de grondbeginselen van wat je nodig hebt om je eigen weg te gaan, om je natuurlijke weg te volgen en een leven te creëren dat je wilt. Dr. Joe deelt zijn wetenschappelijke kennis om aan te tonen dat wij de meest machtige mensen zijn.

TOTAAL

€749

€345
Speciale aanbieding voor een beperkte tijd!

Koop de cursus nu om met de training te beginnen en ontvang alle bonussen

DE INSCHRIJVING SLUIT:

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Ervaringen

Tevredenheid gegarandeerd

Als je niet tevreden bent, kunt je ons hier een e-mail sturen en zullen wij jouw geld binnen 30 dagen terugstorten. Wij zijn er zeker van dat je tevreden zult zijn met de cursus en, rekening houdend met alle meningen, kunnen wij je deze 14 dagen geld-terug regeling zonder angst aanbieden.

Over

Dr Joe Dispenza

Dr. Joe Dispenza is een New York Times bestseller auteur, onderzoeker en chiropractor. Door zijn onderzoek verkent hij de wetenschap achter spontane remissies om mensen in staat te stellen van binnenuit te veranderen. Door de combinatie van kwantumfysica, neurowetenschappen, hersenchemie, biologie en genetica onderzoekt Dr. Joe de effecten van meditatie en hoe mensen kunnen genezen van chronische aandoeningen en zelfs terminale ziektes. Dr. Joe behaalde zijn Doctor of Chiropractic graad aan de Universiteit van het Leven en voltooide zijn postdoctorale opleiding met een focus op neurowetenschappen en celbiologie als antwoord op geheugenvorming, veroudering en een lang leven.

new-york-times@2x.png

BESTSELLER

VEELVOORKOMENDE VRAGEN

Hoe en wanneer krijg ik toegang tot de cursus?

De cursus zal direct toegankelijk zijn na aankoop in jouw ledenruimte. Je kunt de cursus in jouw eigen tempo bekijken, op jouw computer, tablet of mobiel.

Hoe krijg ik toegang tot de bonussen?

Je vindt de volgende bonussen onmiddellijk in jouw ledenruimte na voltooing van de aankoop.

Heb ik enige ervaring nodig?

Nee, je hoeft geen expert te zijn op wetenschappelijk, religieus of spiritueel gebied om de buitengewone vaardigheden te leren kennen die je zult leren. Alles wat je nodig hebt is je hart en een open geest.

In welke taal is de cursus?

De cursus is oorspronkelijk in het Engels opgenomen, maar is ook in het Spaans overgedraaid met Spaanse ondertiteling.

help je vrienden .

Geluk is het enige dat zich vermenigvuldigt als je het deelt! Dus deel deze gratis cursus met je vrienden!

Kies in welke taal u de conferentie wilt bijwonen.

Rose

Digitale strategie & Franse marketing

Ik ben verantwoordelijk voor Digitale Strategie & Franse Marketing. Ik ben erg blij om deel uit te maken van de TCCHE familie en te werken met zulke geweldige mensen. 

Ik geloof dat spiritualiteit en wetenschap hand in hand gaan en je helpen je leven te verbeteren, dus ik ben echt dankbaar dat mijn baan speciaal met dit onderwerp te maken heeft en mensen helpt in hun veranderingstraject. 

Ik hou van reizen, nieuwe dingen ontdekken en manieren vinden om mijn geest en ziel te openen.

Ángeles Ruiz

Marketing Executive

Ik ben verantwoordelijk voor Digitale Strategie & Spaanse Marketing. Ik beheer de Spaanse markt. Ik ben echt blij om lid te zijn van deze TCCHE familie en om mensen te kunnen helpen een betere weg te vinden.

Als ik niet werk, besteed ik mijn tijd het liefst aan mediteren of lezen over spiritualiteit met het uiteindelijke doel harmonie en vrede in jezelf te vinden en te genieten van de eenvoudige dingen in het leven.

Ik hou van reizen en tijd doorbrengen met mijn familie en hond Leo.

Drew Lovell

Copywriter

Ik schrijf de meeste teksten voor TCCHE, of het nu de nieuwsbrief, e-mailketens, de advertentieteksten, de landingspagina's, en nog veel meer is. Het is een fantastisch bedrijf om voor te werken met fantastische mensen. Ik voel me erg gelukkig. In mijn vrije tijd schrijf ik graag verhalen en muziek.