BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK

BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK

Laatst bijgewerkt op 30 maart 2023

Lees dit beleid, dat voor iedereen geldt, zorgvuldig door: 

(a) het gebruik van onze Diensten (zoals gedefinieerd in "Wettelijke voorwaarden") en 

(b) formulieren, materialen, hulpmiddelen voor toestemming, opmerkingen, berichten en alle andere inhoud die beschikbaar is op de Diensten (Inhoud') 

 

WIE WE ZIJN 

Wij zijn TCCHE LTD (''Bedrijf','we', 'ons', of 'onze') een bedrijf geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk in Unit 104 van 1 Riverbank Business Park, Dye House Lane, LONDON E3 2TB. Wij beheren de website https://tcche.org (deSite'), evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die naar dit beleid verwijzen of ernaar verwijzen (gezamenlijk deDiensten' ). 

 

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN 

 Wanneer u de Diensten gebruikt, garandeert u dat u dit Beleid en alle toepasselijke wetten zult naleven.  

U erkent ook dat u niet mag: 

   • Systematisch gegevens of andere inhoud van de Diensten ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons. 
   • onbevoegd gebruik maken van de Diensten, met inbegrip van het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers op elektronische of andere wijze voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen. 
   • Het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsfuncties van de Diensten, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen afdwingen op het gebruik van de Diensten en/of de Inhoud daarin.  
   • Het ongeoorloofd framen of linken naar de Diensten. 
   • Ons en andere gebruikers oplichten, bedriegen of misleiden, in het bijzonder bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen. 
   • Misbruik maken van onze Diensten, inclusief onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.  
   • Geen geautomatiseerd gebruik maken van de Diensten, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. 
   • De Diensten of de aangesloten netwerken of Diensten niet hinderen, verstoren of onnodig belasten. 
   • Proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken. 
   • Informatie verkregen via de Diensten niet gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.  
   • De Diensten gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Diensten en/of de Inhoud gebruiken voor een inkomstengenererende inspanning of commerciële onderneming. 
   • Het ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse engineeren van de software die een deel van de Diensten omvat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 
   • Pogingen om maatregelen van de Diensten te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de Diensten of een deel van de Diensten te voorkomen of te beperken. 
   • Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van de Diensten aan u, lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen. 
   • De auteursrechten of andere eigendomsrechten uit de Inhoud verwijderen. 
   • Het kopiëren of aanpassen van de software van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code. 
   • Geen virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of overbrengen (of pogen te uploaden of over te brengen), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (voortdurend posten van herhaalde tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Diensten door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Diensten wijzigt, schaadt, verstoort of verstoort. 
   • Geen materiaal uploaden of overbrengen (of trachten te uploaden of over te brengen) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of overbrengen van informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelmechanismen" of "pcms"). 
   • Behalve als gevolg van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, geen geautomatiseerde systemen gebruiken, lanceren, ontwikkelen of verspreiden, met inbegrip van maar niet beperkt tot spiders, robots, cheatprogramma's, scrapers of offline lezers die toegang krijgen tot de Diensten, of ongeautoriseerde scripts of andere software gebruiken of lanceren. 
   • Ons en/of de Diensten in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden. 
   • De Diensten gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. 
   • Een aankoopagent of inkoper gebruiken om aankopen te doen op de Diensten. 
   • Je profiel verkopen of anderszins overdragen. 

Als u zich abonneert op onze Diensten, begrijpt, erkent en stemt u ermee in dat u niet, tenzij uitdrukkelijk toegestaan: 

   • Gebruiken, met inbegrip van wijzigen, kopiëren, herverdelen, publiceren, weergeven, uitvoeren, of heruitzenden, van enige delen van de Diensten, anders dan uitdrukkelijk toegestaan door dit Beleid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TCCHE LTD, welke toestemming TCCHE LTD naar eigen en absoluut oordeel kan verlenen of weigeren. 
   • De broncode of algoritmen van de Diensten, of een deel daarvan, op enigerlei wijze te reconstrueren of proberen te ontdekken. 
   • De Diensten aan derden te verstrekken of anderszins beschikbaar te stellen. 
   • Onderschep alle gegevens die niet voor jou bestemd zijn. 
   • De gegevens van een gebruiker of andere hardware, software of informatie met betrekking tot een andere persoon of entiteit beschadigen, onthullen of wijzigen. 

GEVOLGEN VAN HET SCHENDEN VAN DIT BELEID 

De gevolgen voor het schenden van ons Beleid zullen variëren, afhankelijk van de ernst van de schending en de geschiedenis van de gebruiker op de Diensten:  

Wij kunnen u in sommige gevallen een waarschuwing geven, maar als uw overtreding ernstig is of als u onze Wettelijke Voorwaarden en dit Beleid blijft overtreden, hebben wij het recht om uw toegang tot en het gebruik van onze Diensten op te schorten of te beëindigen en, indien van toepassing, uw account onbruikbaar te maken. We kunnen ook de rechtshandhaving inlichten of een gerechtelijke procedure tegen u starten wanneer we van mening zijn dat er een reëel risico bestaat voor een persoon of een bedreiging voor de openbare veiligheid.  

Wij sluiten onze aansprakelijkheid uit voor alle maatregelen die wij kunnen nemen als reactie op uw inbreuken op dit Beleid. 

 

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID? 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via: 

E-mail: info@tcche.org 

Online contactformulier:https://tcche.org/contact/