Privacybeleid

TCCHE LIMITED (“wij”) doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet op onze website en alle andere documenten waarnaar daarop wordt verwezen), beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, zullen worden verwerkt door ons. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Door www.tcche.org te bezoeken, accepteert u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

In het kader van de Data Protection Act 1998 (de Act) is de gegevensbeheerder TCCHE LIMITED van c/o GKP Partnership, 110 Viglen House, Alperton Lane, Wembley, Middlesex, England, HA0 1HD.

Onze benoemde vertegenwoordiger voor de toepassing van de wet is de heer Richard Smith.

INFORMATIE DIE WIJ VAN U VERZAMELEN
We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons geeft. Dit is informatie over u die u ons geeft door formulieren in te vullen op onze site www.tcche.org, ( onze site ), of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins. Het omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, zich abonneert op onze service, een product zoekt, een bestelling plaatst op onze site, deelneemt aan discussieborden of andere sociale-mediafuncties op onze site, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête , e-mail ons of andere activiteiten die u met ons in contact brengen, inclusief wanneer u een probleem met onze site meldt. De informatie die u ons geeft, kan uw naam, adres, bedrijfsgegevens, e-mailadres en telefoonnummer, financiële en creditcardgegevens, persoonlijke beschrijving en foto bevatten.
 • Informatie die we over u verzamelen. Met betrekking tot elk van uw bezoeken aan onze site zullen we automatisch de volgende informatie verzamelen:
  • Technische informatie, waaronder het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform en andere gerelateerde informatie ;
  • Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, via en van onze site (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen.
 • Informatie die we uit andere bronnen ontvangen. Dit is informatie die we over u ontvangen als u een van de andere websites gebruikt die we beheren of de andere diensten die we leveren. In dit geval hebben we u geïnformeerd wanneer we die gegevens hebben verzameld als we van plan zijn die gegevens intern te delen en te combineren met gegevens die op deze site zijn verzameld. We hebben je ook verteld met welk doel we je gegevens zullen delen en combineren. We werken nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en bezorgdiensten, advertentienetwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus). We zullen u op de hoogte stellen wanneer we informatie over u van hen ontvangen en de doeleinden waarvoor we die informatie willen gebruiken.
 • We kunnen ook informatie van u verzamelen tijdens het evenement door middel van een abonnement of van filialen die namens ons tickets verkopen.

COOKIES
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u door onze website bladert en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. Door verder te bladeren op de site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bezoek ( https://tcche.org/cookie-policy ) voor meer informatie over het gebruik van cookies.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

We gebruiken informatie die over u wordt bewaard op de volgende manieren:

Informatie die u ons geeft .

We zullen deze informatie gebruiken:

 • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan en om u de informatie, producten en diensten te verstrekken die u van ons vraagt;
 • Om u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd;
 • Om u te voorzien van, of geselecteerde derden toe te staan u te voorzien van informatie over goederen of diensten waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren. Als u een bestaande klant bent, zullen we alleen langs elektronische weg (e-mail of sms) contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met deze die het onderwerp waren van een eerdere verkoop of onderhandelingen over een verkoop aan u. Als u een nieuwe klant bent en wij toestaan dat geselecteerde derden uw gegevens gebruiken, nemen wij (of zij) alleen elektronisch contact met u op als u hiermee heeft ingestemd. Stuur ons alleen een e-mail naar de klantenservice via info@tcche.org als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze service;
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.

Informatie die we over u verzamelen .

We zullen deze informatie gebruiken:

 • Om onze site te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, test-, onderzoeks-, statistische en enquêtedoeleinden;
 • Om onze site te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest;
 • Als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden;
 • Om de effectiviteit van advertenties die we aan u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen, en om relevante advertenties aan u te leveren;
 • Om u en andere gebruikers van onze site suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.

Informatie die we uit andere bronnen ontvangen .

We zullen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft en informatie die we over u verzamelen. We zullen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we ontvangen).

BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE
U gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te delen met:

 • Elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in sectie 1159 van de UK Companies Act 2006.
 • Geselecteerde derden, waaronder:
  • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat we met hen of u aangaan;
  • Adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en weer te geven. We maken geen informatie over identificeerbare personen bekend aan onze adverteerders, maar we zullen hen geaggregeerde informatie over onze gebruikers verstrekken (we kunnen hen bijvoorbeeld informeren dat 500 mannen onder de 30 jaar op een bepaalde dag op hun advertentie hebben geklikt). We kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort publiek te bereiken dat ze willen targeten (bijvoorbeeld vrouwen in SW1). We kunnen de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld gebruiken om ons in staat te stellen te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertenties aan die doelgroep te tonen;
  • Aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site;
  • Kredietinformatiebureaus voor het beoordelen van uw kredietscore indien dit een voorwaarde is voor het aangaan van een contract met u.

We zullen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken:

 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
 • Als TCCHE Ltd of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die zij over haar klanten heeft, een van de overgedragen activa zullen zijn.
 • Als TCCHE verplicht is om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden (www.tcche.org/terms-of-use) of algemene voorwaarden af te dwingen of toe te passen van levering (www.tcche.org/terms-and-conditions) en andere overeenkomsten; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van TCCHE Limited, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN
De gegevens die we van u verzamelen, worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het zal ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Hieronder vallen medewerkers die zich onder andere bezighouden met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. TCCHE Limited zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden versleuteld met behulp van SSL-technologie. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u heeft gekozen), waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen je om met niemand een wachtwoord te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

JOU RECHTEN

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.
We kunnen u informeren (voordat we uw gegevens verzamelen), als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan een derde partij bekend te maken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U hebt ook het recht om alle door TCCHE Ltd opgeslagen informatie op te vragen en deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.

U kunt uw rechten ook op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@tcche.org.

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid.
Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

TOEGANG TOT INFORMATIE

De wet geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Voor elk toegangsverzoek kan een vergoeding van £ 10 in rekening worden gebracht om onze kosten te dekken voor het verstrekken van details over de informatie die we over u hebben.
TCCHE kan echter verzoeken die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, weigeren.

Als TCCHE een verzoek afwijst, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en op een rechtsmiddel. Dit dient onverwijld en uiterlijk binnen een maand te gebeuren.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.

AVG

We hebben onlangs onze systemen aangepast om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

CONTACT
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan info@tcche.org of via de contactpagina op onze site.

Bezoek ons uitgebreide beleid voor meer informatie.


Log in to my account

Register a new account

×

MAKE YOUR MIND MATTER

TRAIN YOUR MIND TO CREATE THE LIFE YOU WANT

60% off - €499

ABOUT THE COURSE

If you believe, even a little bit, that your thoughts create your reality, Dr. Dispenza’s new online course, Make Your Mind Matter, will move you from believing to living your new reality. If you are ready to create a new future, to go beyond your emotional addictions and negative moods of being to heal your health and magnetize everything you want in your life, Make Your Mind Matter is not only the right course to you, but an answer to everything you’ve ever wondered about what is really possible for you in this life.

WHAT WILL YOU LEARN?

During this online course, you will understand the science behind your thoughts and how your thoughts create your own reality, this will allow you to:

Breaking unwanted emotional reactions and patterns, unlearning negative habits from the past, and eliminating self-destructive behaviors

Learn to reconfigure your brain to open yourself up to positive opportunities to create a new personality and a new personal reality.

Discover a meditation method to specifically access your subconscious to heal, attract, and create the reality you desire

THIS COURSE IS FOR YOU, IF:

What will you learn?

Get ready to cross the river of change and create your new personal reality. In this lesson, Dr. Dispenza explains what’s new in neuroscience to affect change in his life. You will discover the secret of spontaneous remission, you will understand the cycle of thought and feeling and you will learn to measure transformation through the use of specific techniques. You will also learn:

 • The three brains and how they work in unison to manifest your reality
 • What do proteins have to do with your genetic makeup …
 • How to go from the unnatural to the super-natural
 • How Two People Can Have Completely Different Results and Why This Happens

Who do you no longer want to be? This lesson is about the impression in the field of possibility and the liberation of the conditionings of the past. Dr. Dispenza will explain why you have the ability to truly change and:

 • How to stop meddling in the details
 • Why do you get stuck in the past
 • Why understanding the stress response is important
 • How to live in the state of creation
 • The purpose of meditation in creating your new personal reality

Lesson 3 is about exploring the wonders of the brain. Once you understand how your personality creates your reality, you will begin to become aware of repetitive thoughts, actions, and emotions that prevent you from having what you really want. This informational lesson includes:

 • How to program your genes
 • The two states of mind and body
 • El modelo cuántico de la realidad
 • The quantum model of reality
 • Evolving your being in three parts:
  • The neuroscience of creation
  • The two laws of the brain
  • The science of change

In this lesson you will learn the specific steps to follow to design your destination. Starting with unearthing emotional addictions and breaking family feelings and emotional agreements, you will have a clear and effective plan for creating a new future. You will also discover how to do it:

 • Access your energy connections
 • Break ties and get over your old self
 • Understand brain wave patterns and what they mean
 • Develop brain wave patterns that align with your new future
 • Use the operating system: delve into the conscious and subconscious mind
 • Achieve Consistency by Eliminating Stress and Why Consistency Is So Important

This is where you will begin to put your knowledge and understanding into practice with a deep meditation and writing exercise. To change your life, you first have to realize what is out of place and what is propping up the status quo. In this lesson, Dr. Joe gives you tools to help you identify the parts of your life and your emotional makeup that need to change to manifest a greater reality.

In this lesson, and the next two, you will move to the next level with a series of workshops by Dr. Joe to explore more advanced concepts and deepen his meditation practices. In Lesson 6, Dr. Joe helps you put your ego aside – putting aside place, time, and other physical limitations – so that you can take advantage of the limitless possibilities available to you in the present. With inspiring stories and calming meditations, you will take another great leap in your quest to create your destiny.

Are you ready for an interdimensional awakening? Dr. Dispenza shares his personal story so you can see the benefits and power of designing your destiny using only thought. You will dive deeper into the coherence of the heart to achieve a true love of life that is in line with what you see for your future. When you change your thoughts, you change your brain, and you will learn to make self-healing a natural part of your life using what is offered in this empowerment lesson.

In this final lesson, Dr. Joe takes you to a new level of integrity and encourages you to stick with the practices you’ve been doing. He helps you see how deeply powerful this process can be and leaves you inspired to come back to your life, renewed.

WHAT YOU WILL GET WITH THE COURSE

COMPLETE COURSE IN VIDEO

499€

8 lessons and almost 10 hours of video in which Dr. Joe Dispenza will guide you through one of the most incredible journeys you will have the opportunity to experience.

3 AUDIO MEDITATIONS BREAKING THE HABIT OF BEING YOURSELF AND YOU ARE THE PLACEBO ...

BONUS

Delve even deeper into the work of changing your thoughts and perceptions using these powerful meditations from Dr. Joe Dispenza. In them, he guides you through the process of harnessing the power of your mind to change your life.

THINK BIG: LOSE YOUR MIND AND CREATE A NEW!

BONUS

In this 4-lesson course, based on Amazon’s best-selling book: “Stop Being You: Mind Creates Reality” Dr. Joe provides the framework and simple step-by-step instructions to reprogram your brain and create life. that you’ve always wanted.

super black Friday discount

The discount ends in :

Days
Hours
Minutes
Seconds

60% off - €499

Testimonials

ABOUT

DR JOE DISPENZA

Dr. Joe Dispenza is a chiropractor, researcher, New York Times bestselling author, and the first to gain public attention after his participation in the award-winning film “What the Bleep Do We Know!”

Through his research, he explores the science behind spontaneous remissions to empower people to change from the inside out. Combining the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics, Dr. Joe Dispenza explores the effects of meditation on how people can heal themselves from chronic conditions and even disease terminals. Dr. Joe Dispenza received his doctorate in chiropractic from Life University and did his postgraduate training focused on neuroscience and cell biology in response to memory formation, aging, and longevity.

REDESIGNING YOUR DESTINATION

TOOLS TO CREATE A NEW LIFE

54% off - €749

ABOUT THE COURSE

In this popular course, New York Times bestselling author Dr. Joe Dispenza will open your eyes to the innate power within you to change every aspect of your life.

Using real-life examples of the incredible transformations he has witnessed around the world, Dr. Joe uncovers the power of the quantum universe in a warm and humorous style that even science novices will understand.

From neuroplasticity to the material realm to the world of energy, you will learn to access an infinite number of dimensions, each of which contains a different potential reality for you.

Once you are able to do this, you can choose the reality you want!

DURING THIS 7-LESSON ONLINE COURSE, YOU WILL LEARN

ABOUT

DR JOE DISPENZA

Dr. Joe Dispenza is a chiropractor, researcher, New York Times bestselling author, and the first to gain public attention after his participation in the award-winning film “What the Bleep Do We Know!”

Through his research, he explores the science behind spontaneous remissions to empower people to change from the inside out. Combining the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics, Dr. Joe Dispenza explores the effects of meditation on how people can heal themselves from chronic conditions and even disease terminals. Dr. Joe Dispenza received his doctorate in chiropractic from Life University and did his postgraduate training focused on neuroscience and cell biology in response to memory formation, aging, and longevity.

Course with Dr. Joe Dispenza

REDESIGNING YOUR DESTINATION

TOOLS TO CREATE A NEW LIFE

Days
Hours
Minutes
Seconds

"What does it mean to redesign your own destiny? It means that you can create as much abundance, passion and joy as you can imagine. "- Dr. Joe Dispenza.

REDESIGNING YOUR DESTINATION

TOOLS TO CREATE A NEW LIFE

In this popular course, New York Times bestselling author Dr. Joe Dispenza will open your eyes to the innate power within you to change every aspect of your life.

Using real-life examples of the incredible transformations he has witnessed around the world, Dr. Joe uncovers the power of the quantum universe in a warm and humorous style that even science novices will understand.

From neuroplasticity to the material realm to the world of energy, you will learn to access an infinite number of dimensions, each of which contains a different potential reality for you.

Once you are able to do this, you can choose the reality you want!

DURING THIS 7-LESSON ONLINE COURSE, YOU WILL LEARN

That YOU have the power to change your life by transforming your thoughts, as well as the scientific bases that demonstrate it.

Understand what that connection means to your life, and how it will make it even better.

On the energy centers that control your health and how to fine-tune them to feel healthier.

The concept of shifting your consciousness from matter to energy and bringing what you want from the future into your life now.

How to access multiple dimensions, each of which contains a different potential, in order to choose the reality you want.

Live the incredible experience of our course on any device

What will you learn?

In this foundational lesson, Dr. Joe introduces you to the essential truth that lies at the center of your life’s work, namely that you have the power to change your environment and your thoughts. He also describes the basic science to prove it.

With information about the structure and function of the brain and the body’s energy centers, you will be ready to begin your journey into the quantum realm.

You will also learn a critical practice that is central to the rest of the course: a secret breathing technique to open your heart and mind, which Dr. Joe uses before each meditation.

Lastly, using the breath, he will guide you through a powerful exercise to bless your energy centers, creating more balance and wholeness.

With the practices you learned in Lesson 1, you have already begun to install the necessary neurological hardware to interact with the Divine, or the Unified Field.

In Lesson 2, Dr. Joe discusses what precisely that connection means in real life, and how to make it even better.

He also describes the habits and blocks that prevent you from harnessing your incredible power, thereby blocking your potential.

By understanding how to be one with intelligent love and loving intelligence around you, you begin to become more like it.

Soon, feeling joyful, loving, and free will become a very simple habit.

As Dr. Joe points out, once you experience this, you will lack for nothing because you will already have everything.

Each energy center in the body has its own frequency, energy and chemistry. Each one has its own consciousness, its hormones and its glands. In essence, your health is controlled by these eight energy centers.

In Lesson 3, Dr. Joe helps you understand how they work and how they can go wrong when your energy is messed up.

Then he teaches you an exciting practice that takes the blessing of these energy centers from Lesson 1 to a higher level by creating specific symbols for each center.

Using these symbols, he guides you through an extraordinary healing meditation that works with the frequency of each center, allowing your autonomic nervous system to create order and heal you at the cellular level.

Lesson 4 dives into the concept of shifting your consciousness from matter to energy to bring the future into the now.

You will learn the great differences between the realm of materialism and the realm of energy so that you can clearly understand why keeping your focus on the material world interferes with creating the life you desire.

Dr. Joe also lays out a roadmap that you must follow to move from your thinking brain to your subconscious, including addressing the common roadblocks you may face when you begin to shift your consciousness.

He ends the lesson with a meditation on how to go beyond yourself, which will help you experience greater degrees of wholeness, unity, and wholeness.

In Lesson 5, Dr. Joe further develops the model of materialism versus energy, and it really takes you to the heart of quantum physics!

Fortunately, Dr. Joe has years of experience explaining difficult-to-understand ideas, so even the most science-phobic person can understand concepts like the collapse of time and space, 5-D versus 3-D reality, and the multiple dimensions.

By the end of this lesson, you will fully understand how to access the quantum realm to select a potential reality. In other words, you will understand exactly how you can change your life and create the future you want most by tuning into the Divine.

Now is the time to put the pedal to the metal to create your future.

In this lesson, Dr. Joe introduces you to two exciting tools: the kaleidoscope, and Mind Movies, which, when used together, help you create a tangible experience of the life you want most.

Each tool has a specific purpose:

The kaleidoscope helps you reach beyond your thinking brain to open yourself up to a deeper emotional experience.

Mind movies provide that experience.

By allowing yourself to feel joy, freedom, love, and success in your Mind Movie, you are creating memories of the future, which change your destiny right here, in the present.

In this final lesson, Dr. Joe helps you understand how all the amazing work you’ve been doing in this course fits into your busy life and outlines some of the obstacles that most people face when trying to maintain their practice.

While it is true that you will run into problems such as self-doubt, skepticism from family and friends, and even something as basic as finding the time to connect with the divine; This shouldn’t stop you

If you are more committed to the satisfaction that comes from within than to the distraction of your external environment, you will not only change your current life, but you will redesign your entire destiny, as well as inspiring the people around you to do the same.

New for 2021: Installment payments:

We have made a special effort this year to hear what our fantastic TCCHE family wants from us.

One of the main points of the feedback we had has been to introduce an installment payment plan. So, as if by magic, we have made it happen. You have the option of choosing your monthly installment plan.

YOU HAVE THE OPTION TO CHOOSE YOUR MONTHLY FEE PLAN. NO ADDITIONAL EXPENSES. NO HIDDEN INTEREST. CHOOSE THE ONE THAT BEST CONVERSES YOU.

WHAT YOU WILL GET WITH THE COURSE

COMPLETE COURSE ON VIDEO

€749

7 Lessons, almost 7 hours of video in which Joe Dispenza guides you through an incredible journey into science and consciousness. Join Dr. Joe now in Redesigning Your Destiny and say hello to your new life.

3 MEDITATION AUDIOS

BONUS

More than 3 hours of audio meditation where Dr. Joe Dispenza tools and techniques to do a good meditation.

5 KALEIDOSCOPE VIDEOS

BONUS

The kaleidoscopes, will help you relax your body and open the doorway between the conscious and subconscious mind. This is the doorway where you are most able to accept, believe and undertake information without analysing it. It is this process that changes your brain waves from beta to alpha and theta while keeping your eyes open.

ONLINE COMMUNITY

BONUS

One of the biggest advantages of this training is the opportunity to come together and connect with all the participants through collective consciousness. You will have access to the TCCHE online community where you can connect with other participants and expand your reach.

TALLER DE AUDIO​

BONUS

En este taller de audio descargable de una hora y media de duración, Dr. Joe presenta sus hallazgos que muestran a las personas curándose de enfermedades crónicas. Teniendo experiencias inter-dimensionales e interactuando en otros reinos. Aprenderás los fundamentos detrás de lo que se necesita para hacer lo poco común, para volverse sobrenatural y crear la vida que deseas.  Dr. Joe compartirá mediciones científicas para demostrar lo poderosos que somos.

TOTAL

€749

€345
Special offer for a limited time!

Get the course now to start the training and receive all the bonuses

REGISTRATION CLOSES IN:

Days
Hours
Minutes
Seconds

Testimonials

Satisfaction guaranteed

If you are not satisfied, you can email us here and we will refund your money within 30 days. We are sure that you will be delighted with the course and, taking into account all the opinions, we can offer you this 14-day money-back policy without fear.

About

Dr Joe Dispenza

Dr. Joe Dispenza is a New York Times bestselling author, researcher, and chiropractor. Through his research, he explores the science behind spontaneous remissions to empower people to change from the inside out. Combining the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics, Dr. Joe explores the effects of meditation and how people can heal from chronic conditions and even terminal illnesses. Dr. Joe received his Doctor of Chiropractic degree from the University of Life and completed his postgraduate training with a focus on neuroscience and cell biology in response to memory formation, aging, and longevity.

new-york-times@2x.png

BESTSELLER

FREQUENT QUESTIONS

How and when can I access the course?

The course will be instantly accessible after purchase in your Members Area. You can watch it at your own pace, on your computer, tablet or mobile.

How do I access the bonuses?

You will find the following bonuses instantly in your Members Area upon completion of purchase.

Do I need any previous experience?

No, no es necesario ser un experto científico, ni religioso o espiritual para aprovechar las extraordinarias habilidades, a las que aprenderá a acceder. Todo lo que necesitas es tu corazón y una mente abierta.

What language is the course in?

The course was originally recorded in English, but has also been overdubbed in Spanish with Spanish subtitles.

help your friends .

Happiness is the only thing that multiplies when you share it! So share this free course with your friends!

Choose which language you want to attend the conference.

Rose

Digital Strategy & French Marketing

I am in charge of Digital Strategy & French Marketing. I am very happy to be part of the TCCHE family and to work with such amazing individuals. 

I believe that spirituality and science go hand in hand and help improve your life, so I’m really grateful that my job is especially related to this topic and helps people in their change journey. 

I love traveling, discovering new things and finding ways to open my mind and soul.

Ángeles Ruiz

Marketing Executive

I am in charge of Digital Strategy & Spanish Marketing. I management of the Spanish Market. I am really happy to be a member of this TCCHE family and to be able to help people get a better way.

While I’m not working, I prefers to spend my time meditating or reading about spirituality with the ultimate goal of finding harmony & peace within oneself and enjoy the simple things in life.

I love traveling and spend time with my family and dog Leo.

Drew Lovell​

Copywriter​

I write most of the copy for TCCHE, be it the newsletter, email chains, the ad-copy, the landing pages, and much more. It’s a fantastic company to work for with fantastic people. I feel very fortunate. In my spare time I like to write stories and music.