Voorwaarden

Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door. Door gebruik te maken van deze site en door u te registreren om via deze site tickets te kopen, wordt u geacht alle relevante voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Welkom bij de algemene voorwaarden voor TCCHE Ltd en alle dochterondernemingen. TCCHE Ltd treedt op als verkoper van educatieve middelen, waaronder seminars, publicaties en aanverwante producten. Wij gaan deze overeenkomst dan ook geheel zelfstandig met u aan.

Deze voorwaarden zijn opgedeeld in 2 delen: 1. Die met betrekking tot door u gemaakte Ticketaankopen die u hebt geselecteerd via onze Website (de “Ticketaankoopvoorwaarden”); en 2. Die met betrekking tot uw gebruik van deze Website (de “Websitevoorwaarden”) zijn niet opgenomen in dit document, maar zijn te vinden in het document met de gebruiksvoorwaarden van de website.

De uitdrukking “algemene voorwaarden” wordt gebruikt om de gecombineerde bepalingen van de Ticketaankoopvoorwaarden te beschrijven.  In deze voorwaarden; “wij” en “ons” betekent TCCHE Ltd, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Unit 9127, PO Box 6945, Londen, W1A 6US, VK. “Evenement” betekent het individuele evenement of de evenementen waarvoor op onze website wordt geadverteerd waarvoor Tickets beschikbaar zijn. “Tickets” of “Boekingen” betekent toegangsrechten in de vorm van unieke boekingsreferentiecodes. “Website” betekent de website waarop we tickets beschikbaar stellen en van waaruit we evenementen promoten, “u” betekent een persoon die tickets koopt via deze website.  Als er een conflict is tussen de Ticketaankoopvoorwaarden en de Websitevoorwaarden, dan prevaleren de laatste.

Ticketaankoopvoorwaarden

Verkoop van tickets

Toegangsrechten voor Evenementen worden verkocht die elektronisch worden geleverd via deze website.

Een verzoek van u om tickets te kopen met behulp van het boekingsproces op deze website is een aanbod dat is gedaan onder deze ticketaankoopvoorwaarden. Het aanbod wordt gedaan wanneer u op de knop “betalen” op de winkelmandpagina van de website klikt. Aanvaarding door ons van uw aanbod namens de organisator wordt geacht effectief te zijn wanneer uw debet-/creditcardgegevens zijn gewist en we uw bestelling hebben bevestigd.

Uw boeking maken

Om tickets te kopen, moet je je registreren en een account bij ons aanmaken (of inloggen op een account dat je eerder hebt aangemaakt), tenzij de gast checkout-optie beschikbaar is. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken. U mag onze website of de diensten die via deze website beschikbaar zijn niet gebruiken als u dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden niet accepteert.

Je moet ouder zijn dan 16 jaar om via deze website tickets te kopen en je moet ook voldoen aan eventuele leeftijdsbeperkingen die van toepassing zijn op de locatie waar het evenement wordt gehouden (zoals hieronder uiteengezet).

Wanneer je bent ingelogd op deze website kun je de tickets die je wilt kopen kiezen en aan je winkelmandje toevoegen. Controleer uw aankoop zorgvuldig voordat u uw aankoop bevestigt en reken af door op “betalen” te klikken. In dit stadium is door u een aanbod gedaan om de geselecteerde tickets te kopen.

Zodra u heeft aangeboden de tickets te kopen, zullen wij, onder voorbehoud van beschikbaarheid tegen de geadverteerde prijzen en het controleren van uw bankpas-/creditcardgegevens, uw aanbod accepteren en uw boeking bevestigen door uw unieke boekingsreferentiecode weer te geven en u een bevestiging te e-mailen samen met een elektronische ticket of orderbevestiging.

Wanneer we uw aanbod om een ticket te kopen accepteren, brengen we de nominale waarde van het ticket plus boekingskosten in rekening op uw bankpas/creditcard. De nominale waarde en boekingskosten worden duidelijk gespecificeerd in uw winkelmandje voordat u uw aankoop bevestigt en afrekent. Wij geven de nominale waarde van het Ticket door aan de Promotor. Eventuele boekingskosten zijn een aparte toeslag die wij aan u in rekening brengen voor het faciliteren van de boeking.

Totdat uw betaling door ons is verwerkt en geaccepteerd, is de unieke boekingsreferentiecode niet geldig.

WIJ POST GEEN WERKELIJKE FYSIEKE TICKETS, tenzij anders vermeld. U wordt geadviseerd uw aankoop te controleren na ontvangst van de bevestiging van ons. Het e-mailadres dat u opgeeft en uw bankpas/creditcard zullen we gebruiken als uw identificatie.

Bewaar uw unieke boekingsreferentiecode op een veilige plaats voor het geval u uw betaling moet raadplegen. U vindt ook een betalingsgeschiedenis op onze site en u kunt een uniek ticket downloaden met daarop een QR-code die u naar het evenement moet brengen, aangezien u de toegang tot het evenement kan worden geweigerd zonder het ticket of bijbehorende identificatie. (Zie “Toegang verkrijgen tot het Evenement”).
Toegang verkrijgen tot het evenement

Uw ticket wordt uitgegeven onder deze voorwaarden. We raden je aan om kennis te nemen van de volgende voorwaarden voordat je naar het evenement gaat.

Als persoon die de boeking maakt, moet u het evenement zelf bijwonen en alle andere personen voor wie de boeking is gemaakt vergezellen, tenzij een deel of de gehele boeking opnieuw wordt toegewezen en u dit per e-mail hebt bevestigd. Let op: als u een volwassene bent die kaartjes voor kinderen koopt, moet u met hen aanwezig zijn.

Om tickets te kopen, voltooit u het betalingsproces en voert u uw betalingsgegevens in via onze website. Betalingen worden voltooid via de WorldPay-betalingsgateway. Zie onze  Privacybeleid  voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken. U mag onze website of de diensten die via deze website beschikbaar zijn niet gebruiken als u dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden niet accepteert. We verbinden ons ertoe uw gegevens niet aan derden te verkopen of te verstrekken, behalve aan die partijen die rechtstreeks verband houden met de evenementen.

Je moet voldoen aan alle leeftijdsbeperkingen die van toepassing zijn op de locatie waar het evenement wordt gehouden, voor meer informatie hierover kun je ons een e-mail sturen via ons contactformulier of rechtstreeks naar de locatie.

Wanneer u bent ingelogd op deze website, kunt u de tickets die u wilt kopen en eventuele extra items kiezen en vervolgens uw aankoop voltooien. Controleer uw aankoop zorgvuldig voordat u uw aankoop bevestigt en reken af door op “betalen” te klikken. In dit stadium is door u een aanbod gedaan om de geselecteerde tickets te kopen.

Zodra u heeft aangeboden om de tickets te kopen, zullen wij, onder voorbehoud van beschikbaarheid tegen de geadverteerde prijzen en het controleren van uw bankpas-/creditcardgegevens, uw aanbod accepteren en uw boeking bevestigen via het door u opgegeven e-mailadres.

Wanneer we uw aanbod om een ticket te kopen accepteren, brengen we uw bankpas/creditcard in rekening met de nominale waarde en eventuele extra kosten die door PayPal of andere handelsdiensten worden geheven. De nominale waarde en eventuele boekingskosten worden duidelijk gespecificeerd voordat u uw aankoop bevestigt en uitcheckt. Wij zijn geen btw-geregistreerde rechtspersoon, mocht u een factuur nodig hebben, neem dan contact met ons op via het boekingsformulier of online via uw bestelgeschiedenis.
Totdat uw betaling door ons is verwerkt en geaccepteerd, is uw boeking niet geldig.

Het hertoewijzingssysteem

Voor de meeste evenementen kunt u sommige of al uw tickets aan andere mensen toewijzen. Dit betekent dat die andere mensen toegang kunnen krijgen tot het evenement zonder dat u bij hen bent. Om tickets na aankoop opnieuw toe te wijzen, moet je ons uiterlijk 48 uur voor het evenement een e-mail sturen via het contactformulier met het verzoek dit te doen.

Herbestemming is meestal onbeperkt. Voor bepaalde evenementen kan hertoewijzing beperkt of niet beschikbaar zijn.

Locatieregels en voorschriften

Tickets worden uitgegeven onder voorbehoud van de regels en voorschriften van de locatie. Volledige details zijn op verzoek verkrijgbaar bij de promotor. Het is uw verantwoordelijkheid om de leeftijdsbeperkingen voorafgaand aan het evenement te controleren. Jij en alle andere tickethouders in je gezelschap moeten tijdens het bijwonen van het evenement alle relevante statuten, veiligheidsaankondigingen en locatievoorschriften naleven. In het algemeen gelden de volgende punten: wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele persoonlijke eigendommen die worden meegenomen naar een evenement.  Naar keuze van de promotor  er mogen geen pass-outs of heropnames van welke aard dan ook zijn voor een evenement. Kaarthouders worden erop gewezen dat officiële merchandise meestal alleen in de zaal verkrijgbaar is.

Alle details over door ons geadverteerde evenementen staan op onze website. U wordt sterk aangeraden om online te controleren voordat u naar een evenement reist. We doen ons best om alle informatie zo up-to-date mogelijk te houden, maar we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten.

We sluiten aansprakelijkheid uit voor tickets of andere goederen die door Promoters of andere externe leveranciers worden geleverd, voor zover toegestaan door de wet. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, winstderving, gegevens, inkomsten, zakelijke kansen, verwachte besparingen, goodwill of reputatie, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst of aankopen gemaakt via deze website, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden uitgesloten.

Niets in deze algemene voorwaarden zal worden opgevat om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten voor overlijden, persoonlijk letsel of fraude veroorzaakt door nalatigheid van ons of onze werknemers of bestuurders.

Terugbetalingen, annulering, herschikking van evenementen

Gekochte Tickets kunnen niet worden terugbetaald, tenzij: (a) een Evenement wordt geannuleerd; (b) een Evenement wordt verplaatst naar een andere datum en u besluit uw boeking voor het verplaatste evenement niet te behouden; of alleen de nominale waarde van het ticket wordt terugbetaald als: (a) of (b) optreedt. Ticketboekingskosten worden niet gerestitueerd. Als een evenement wordt geannuleerd, verplaatst of de details aanzienlijk worden gewijzigd, en we zijn op de hoogte gesteld van de wijziging door eventuele aangesloten partijen, nemen we zo snel mogelijk per e-mail contact met u op met behulp van de gegevens die u tijdens het boeken hebt opgegeven. Als u deze melding niet ontvangt omdat u het e-mailadres dat wij in uw account hebben niet heeft bijgewerkt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Als een evenement wordt geannuleerd, betalen we de nominale waarde van je ticket binnen 20 werkdagen terug: je hoeft ons niet op de hoogte te stellen of je restitutie te claimen.

Als het evenement opnieuw moet worden gepland (zoals uiteengezet in (b) hierboven), en we u op de hoogte hebben gebracht van de wijziging, bieden we u de keuze om uw boeking voor het verplaatste of gewijzigde evenement te behouden, of een restitutie van de nominale waarde van het kaartje.

Evenementen kunnen een specifiek restitutiebeleid hebben en zullen worden bevestigd in uw e-mailbevestiging. Deze tekst betreft de algemene voorwaarden indien deze niet in uw bevestigingsmail staan vermeld. Als je restitutie wilt ontvangen, moet je je keuze zo snel mogelijk, en uiterlijk 48 uur voor het evenement, aan ons doorgeven. In het geval van evenementen die plaatsvinden op een zaterdag, zondag of een feestdag op maandag, moeten restitutieverzoeken uiterlijk op donderdag om 12.00 uur worden ingediend.

Als u ons niet laat weten dat u restitutie wenst, of als u ons niet binnen de hierboven vermelde termijnen op de hoogte stelt, wordt u geacht ervoor te hebben gekozen uw boeking te behouden en heeft u geen recht op restitutie.

Als een Evenement wordt verplaatst naar een andere datum (zoals uiteengezet in (b) hierboven) en u besluit uw Boeking te behouden, heeft u geen recht op enige restitutie van de nominale waarde van het Ticket, of de boekingskosten of enige andere vergoeding dan ook.

COVID-19

We leven momenteel allemaal onder de dreiging van COVID-19 en beperkingen die voortvloeien uit verschillende golven van deze infectie. Als gevolg hiervan zijn evenementen die we organiseren onderhevig aan aanzienlijk meer onzekerheid. Daarom bieden we nu geen restituties voor geannuleerde evenementen als gevolg van omstandigheden met betrekking tot COVID19 of eventuele beperkingen op dergelijke evenementen. We zullen echter, als we het evenement niet kunnen houden, proberen hetzelfde evenement online aan te bieden of het evenement te verplaatsen naar een latere datum waarop je ticket wordt overgedragen. Als alternatief bieden we u krediet voor een toekomstig evenement of online product.

Overdracht van tickets

Door deze site te gebruiken om Tickets te kopen, gaat u ermee akkoord dat:

 • ze zijn alleen voor persoonlijk gebruik van u en uw gezelschap.
 • u zult niet proberen ze over te dragen (anders dan door het toegestane gebruik van het herverdelingssysteem)
 • u zult op geen enkele manier proberen ze door te verkopen (ook niet door gebruik te maken van het hertoewijzingssysteem).
 • Als u probeert uw ticket over te dragen (anders dan door het toegestane gebruik van het hertoewijzingssysteem), wordt het ongeldig verklaard en wordt de houder de toegang tot de locatie geweigerd.
 • Als u probeert het ticket door te verkopen, wordt het ongeldig en wordt de houder de toegang tot de locatie geweigerd.
 • Als we vermoeden dat u het hertoewijzingssysteem probeert te gebruiken voor het doorverkopen van tickets, zullen we uw Boekingen ongeldig maken.

We behouden ons het recht voor om ticketboekingen te annuleren waarvan we redelijkerwijs vermoeden dat ze frauduleus zijn gemaakt.

Leeftijdsbeperkingen, voordelige tarieven, recht op toelating

Lees alle informatie die van toepassing is op het evenement/ticket dat je boekt, en neem indien nodig een bewijs van leeftijd mee.

Sommige tickets worden tegen gunstige tarieven aangeboden aan in aanmerking komende personen, bijvoorbeeld studenten, onder de 18 jaar. Als je Tickets met korting koopt, moet je het nodige bewijs meenemen dat elke tickethouder in aanmerking komt voor die concessie voor het evenement. Als u niet kunt bewijzen dat elke persoon met een voordelig ticket in aanmerking komt, kan u worden gevraagd het verschil aan de deur te betalen of de toegang volledig worden geweigerd. Als je de toegang wordt geweigerd, kunnen we je niet terugbetalen.

Het recht op toegang tot een Evenement is voorbehouden aan de TCCHE Ltd en de evenementenlocatie, die rekening kan houden met gezondheids- en veiligheids-, milieu- en beveiligingsproblemen en beveiligingsonderzoeken kan uitvoeren. We kunnen u geen restitutie aanbieden als u de toegang tot een locatie wordt geweigerd of uit een locatie wordt verwijderd vanwege het weigeren van fouillering, beledigend, bedreigend, dronken of ander antisociaal gedrag (inclusief roken in rookvrije zones), het dragen van offensieve wapens of illegale stoffen, of het maken van ongeautoriseerde audio-, video- of fotografische opnamen.
Laserpennen, mobiele telefoons, dieren en eigen eten van de kaarthouder kunnen ook worden verboden op de locatie. Dieren mogen niet naar het evenement worden gebracht zonder schriftelijke bevestiging van de locatie en ons. Het is uw verantwoordelijkheid om deze bevestiging te zoeken.

Beschikbaarheid van tickets

Sommige evenementen en tickettypes hebben een beperkte beschikbaarheid of staan een maximum aantal tickets per koper toe. Deze beperkingen worden aangegeven in de evenementinformatie of tijdens het boeken. Als u tickets bestelt in strijd met deze beperkingen of boven het toegestane maximum, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren.

Tickets voor evenementen zijn mogelijk verkrijgbaar via andere verkooppunten en kassa’s. Het aantal beschikbare tickets op deze website geeft alleen onze resterende toewijzing weer.


Log in to my account

Register a new account

×

MAKE YOUR MIND MATTER

TRAIN YOUR MIND TO CREATE THE LIFE YOU WANT

60% off - €499

ABOUT THE COURSE

If you believe, even a little bit, that your thoughts create your reality, Dr. Dispenza’s new online course, Make Your Mind Matter, will move you from believing to living your new reality. If you are ready to create a new future, to go beyond your emotional addictions and negative moods of being to heal your health and magnetize everything you want in your life, Make Your Mind Matter is not only the right course to you, but an answer to everything you’ve ever wondered about what is really possible for you in this life.

WHAT WILL YOU LEARN?

During this online course, you will understand the science behind your thoughts and how your thoughts create your own reality, this will allow you to:

Breaking unwanted emotional reactions and patterns, unlearning negative habits from the past, and eliminating self-destructive behaviors

Learn to reconfigure your brain to open yourself up to positive opportunities to create a new personality and a new personal reality.

Discover a meditation method to specifically access your subconscious to heal, attract, and create the reality you desire

THIS COURSE IS FOR YOU, IF:

What will you learn?

Get ready to cross the river of change and create your new personal reality. In this lesson, Dr. Dispenza explains what’s new in neuroscience to affect change in his life. You will discover the secret of spontaneous remission, you will understand the cycle of thought and feeling and you will learn to measure transformation through the use of specific techniques. You will also learn:

 • The three brains and how they work in unison to manifest your reality
 • What do proteins have to do with your genetic makeup …
 • How to go from the unnatural to the super-natural
 • How Two People Can Have Completely Different Results and Why This Happens

Who do you no longer want to be? This lesson is about the impression in the field of possibility and the liberation of the conditionings of the past. Dr. Dispenza will explain why you have the ability to truly change and:

 • How to stop meddling in the details
 • Why do you get stuck in the past
 • Why understanding the stress response is important
 • How to live in the state of creation
 • The purpose of meditation in creating your new personal reality

Lesson 3 is about exploring the wonders of the brain. Once you understand how your personality creates your reality, you will begin to become aware of repetitive thoughts, actions, and emotions that prevent you from having what you really want. This informational lesson includes:

 • How to program your genes
 • The two states of mind and body
 • El modelo cuántico de la realidad
 • The quantum model of reality
 • Evolving your being in three parts:
  • The neuroscience of creation
  • The two laws of the brain
  • The science of change

In this lesson you will learn the specific steps to follow to design your destination. Starting with unearthing emotional addictions and breaking family feelings and emotional agreements, you will have a clear and effective plan for creating a new future. You will also discover how to do it:

 • Access your energy connections
 • Break ties and get over your old self
 • Understand brain wave patterns and what they mean
 • Develop brain wave patterns that align with your new future
 • Use the operating system: delve into the conscious and subconscious mind
 • Achieve Consistency by Eliminating Stress and Why Consistency Is So Important

This is where you will begin to put your knowledge and understanding into practice with a deep meditation and writing exercise. To change your life, you first have to realize what is out of place and what is propping up the status quo. In this lesson, Dr. Joe gives you tools to help you identify the parts of your life and your emotional makeup that need to change to manifest a greater reality.

In this lesson, and the next two, you will move to the next level with a series of workshops by Dr. Joe to explore more advanced concepts and deepen his meditation practices. In Lesson 6, Dr. Joe helps you put your ego aside – putting aside place, time, and other physical limitations – so that you can take advantage of the limitless possibilities available to you in the present. With inspiring stories and calming meditations, you will take another great leap in your quest to create your destiny.

Are you ready for an interdimensional awakening? Dr. Dispenza shares his personal story so you can see the benefits and power of designing your destiny using only thought. You will dive deeper into the coherence of the heart to achieve a true love of life that is in line with what you see for your future. When you change your thoughts, you change your brain, and you will learn to make self-healing a natural part of your life using what is offered in this empowerment lesson.

In this final lesson, Dr. Joe takes you to a new level of integrity and encourages you to stick with the practices you’ve been doing. He helps you see how deeply powerful this process can be and leaves you inspired to come back to your life, renewed.

WHAT YOU WILL GET WITH THE COURSE

COMPLETE COURSE IN VIDEO

499€

8 lessons and almost 10 hours of video in which Dr. Joe Dispenza will guide you through one of the most incredible journeys you will have the opportunity to experience.

3 AUDIO MEDITATIONS BREAKING THE HABIT OF BEING YOURSELF AND YOU ARE THE PLACEBO ...

BONUS

Delve even deeper into the work of changing your thoughts and perceptions using these powerful meditations from Dr. Joe Dispenza. In them, he guides you through the process of harnessing the power of your mind to change your life.

THINK BIG: LOSE YOUR MIND AND CREATE A NEW!

BONUS

In this 4-lesson course, based on Amazon’s best-selling book: “Stop Being You: Mind Creates Reality” Dr. Joe provides the framework and simple step-by-step instructions to reprogram your brain and create life. that you’ve always wanted.

super black Friday discount

The discount ends in :

Days
Hours
Minutes
Seconds

60% off - €499

Testimonials

ABOUT

DR JOE DISPENZA

Dr. Joe Dispenza is a chiropractor, researcher, New York Times bestselling author, and the first to gain public attention after his participation in the award-winning film “What the Bleep Do We Know!”

Through his research, he explores the science behind spontaneous remissions to empower people to change from the inside out. Combining the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics, Dr. Joe Dispenza explores the effects of meditation on how people can heal themselves from chronic conditions and even disease terminals. Dr. Joe Dispenza received his doctorate in chiropractic from Life University and did his postgraduate training focused on neuroscience and cell biology in response to memory formation, aging, and longevity.

REDESIGNING YOUR DESTINATION

TOOLS TO CREATE A NEW LIFE

54% off - €749

ABOUT THE COURSE

In this popular course, New York Times bestselling author Dr. Joe Dispenza will open your eyes to the innate power within you to change every aspect of your life.

Using real-life examples of the incredible transformations he has witnessed around the world, Dr. Joe uncovers the power of the quantum universe in a warm and humorous style that even science novices will understand.

From neuroplasticity to the material realm to the world of energy, you will learn to access an infinite number of dimensions, each of which contains a different potential reality for you.

Once you are able to do this, you can choose the reality you want!

DURING THIS 7-LESSON ONLINE COURSE, YOU WILL LEARN

ABOUT

DR JOE DISPENZA

Dr. Joe Dispenza is a chiropractor, researcher, New York Times bestselling author, and the first to gain public attention after his participation in the award-winning film “What the Bleep Do We Know!”

Through his research, he explores the science behind spontaneous remissions to empower people to change from the inside out. Combining the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics, Dr. Joe Dispenza explores the effects of meditation on how people can heal themselves from chronic conditions and even disease terminals. Dr. Joe Dispenza received his doctorate in chiropractic from Life University and did his postgraduate training focused on neuroscience and cell biology in response to memory formation, aging, and longevity.

Course with Dr. Joe Dispenza

REDESIGNING YOUR DESTINATION

TOOLS TO CREATE A NEW LIFE

Days
Hours
Minutes
Seconds

"What does it mean to redesign your own destiny? It means that you can create as much abundance, passion and joy as you can imagine. "- Dr. Joe Dispenza.

REDESIGNING YOUR DESTINATION

TOOLS TO CREATE A NEW LIFE

In this popular course, New York Times bestselling author Dr. Joe Dispenza will open your eyes to the innate power within you to change every aspect of your life.

Using real-life examples of the incredible transformations he has witnessed around the world, Dr. Joe uncovers the power of the quantum universe in a warm and humorous style that even science novices will understand.

From neuroplasticity to the material realm to the world of energy, you will learn to access an infinite number of dimensions, each of which contains a different potential reality for you.

Once you are able to do this, you can choose the reality you want!

DURING THIS 7-LESSON ONLINE COURSE, YOU WILL LEARN

That YOU have the power to change your life by transforming your thoughts, as well as the scientific bases that demonstrate it.

Understand what that connection means to your life, and how it will make it even better.

On the energy centers that control your health and how to fine-tune them to feel healthier.

The concept of shifting your consciousness from matter to energy and bringing what you want from the future into your life now.

How to access multiple dimensions, each of which contains a different potential, in order to choose the reality you want.

Live the incredible experience of our course on any device

What will you learn?

In this foundational lesson, Dr. Joe introduces you to the essential truth that lies at the center of your life’s work, namely that you have the power to change your environment and your thoughts. He also describes the basic science to prove it.

With information about the structure and function of the brain and the body’s energy centers, you will be ready to begin your journey into the quantum realm.

You will also learn a critical practice that is central to the rest of the course: a secret breathing technique to open your heart and mind, which Dr. Joe uses before each meditation.

Lastly, using the breath, he will guide you through a powerful exercise to bless your energy centers, creating more balance and wholeness.

With the practices you learned in Lesson 1, you have already begun to install the necessary neurological hardware to interact with the Divine, or the Unified Field.

In Lesson 2, Dr. Joe discusses what precisely that connection means in real life, and how to make it even better.

He also describes the habits and blocks that prevent you from harnessing your incredible power, thereby blocking your potential.

By understanding how to be one with intelligent love and loving intelligence around you, you begin to become more like it.

Soon, feeling joyful, loving, and free will become a very simple habit.

As Dr. Joe points out, once you experience this, you will lack for nothing because you will already have everything.

Each energy center in the body has its own frequency, energy and chemistry. Each one has its own consciousness, its hormones and its glands. In essence, your health is controlled by these eight energy centers.

In Lesson 3, Dr. Joe helps you understand how they work and how they can go wrong when your energy is messed up.

Then he teaches you an exciting practice that takes the blessing of these energy centers from Lesson 1 to a higher level by creating specific symbols for each center.

Using these symbols, he guides you through an extraordinary healing meditation that works with the frequency of each center, allowing your autonomic nervous system to create order and heal you at the cellular level.

Lesson 4 dives into the concept of shifting your consciousness from matter to energy to bring the future into the now.

You will learn the great differences between the realm of materialism and the realm of energy so that you can clearly understand why keeping your focus on the material world interferes with creating the life you desire.

Dr. Joe also lays out a roadmap that you must follow to move from your thinking brain to your subconscious, including addressing the common roadblocks you may face when you begin to shift your consciousness.

He ends the lesson with a meditation on how to go beyond yourself, which will help you experience greater degrees of wholeness, unity, and wholeness.

In Lesson 5, Dr. Joe further develops the model of materialism versus energy, and it really takes you to the heart of quantum physics!

Fortunately, Dr. Joe has years of experience explaining difficult-to-understand ideas, so even the most science-phobic person can understand concepts like the collapse of time and space, 5-D versus 3-D reality, and the multiple dimensions.

By the end of this lesson, you will fully understand how to access the quantum realm to select a potential reality. In other words, you will understand exactly how you can change your life and create the future you want most by tuning into the Divine.

Now is the time to put the pedal to the metal to create your future.

In this lesson, Dr. Joe introduces you to two exciting tools: the kaleidoscope, and Mind Movies, which, when used together, help you create a tangible experience of the life you want most.

Each tool has a specific purpose:

The kaleidoscope helps you reach beyond your thinking brain to open yourself up to a deeper emotional experience.

Mind movies provide that experience.

By allowing yourself to feel joy, freedom, love, and success in your Mind Movie, you are creating memories of the future, which change your destiny right here, in the present.

In this final lesson, Dr. Joe helps you understand how all the amazing work you’ve been doing in this course fits into your busy life and outlines some of the obstacles that most people face when trying to maintain their practice.

While it is true that you will run into problems such as self-doubt, skepticism from family and friends, and even something as basic as finding the time to connect with the divine; This shouldn’t stop you

If you are more committed to the satisfaction that comes from within than to the distraction of your external environment, you will not only change your current life, but you will redesign your entire destiny, as well as inspiring the people around you to do the same.

New for 2021: Installment payments:

We have made a special effort this year to hear what our fantastic TCCHE family wants from us.

One of the main points of the feedback we had has been to introduce an installment payment plan. So, as if by magic, we have made it happen. You have the option of choosing your monthly installment plan.

YOU HAVE THE OPTION TO CHOOSE YOUR MONTHLY FEE PLAN. NO ADDITIONAL EXPENSES. NO HIDDEN INTEREST. CHOOSE THE ONE THAT BEST CONVERSES YOU.

WHAT YOU WILL GET WITH THE COURSE

COMPLETE COURSE ON VIDEO

€749

7 Lessons, almost 7 hours of video in which Joe Dispenza guides you through an incredible journey into science and consciousness. Join Dr. Joe now in Redesigning Your Destiny and say hello to your new life.

3 MEDITATION AUDIOS

BONUS

More than 3 hours of audio meditation where Dr. Joe Dispenza tools and techniques to do a good meditation.

5 KALEIDOSCOPE VIDEOS

BONUS

The kaleidoscopes, will help you relax your body and open the doorway between the conscious and subconscious mind. This is the doorway where you are most able to accept, believe and undertake information without analysing it. It is this process that changes your brain waves from beta to alpha and theta while keeping your eyes open.

ONLINE COMMUNITY

BONUS

One of the biggest advantages of this training is the opportunity to come together and connect with all the participants through collective consciousness. You will have access to the TCCHE online community where you can connect with other participants and expand your reach.

TALLER DE AUDIO​

BONUS

En este taller de audio descargable de una hora y media de duración, Dr. Joe presenta sus hallazgos que muestran a las personas curándose de enfermedades crónicas. Teniendo experiencias inter-dimensionales e interactuando en otros reinos. Aprenderás los fundamentos detrás de lo que se necesita para hacer lo poco común, para volverse sobrenatural y crear la vida que deseas.  Dr. Joe compartirá mediciones científicas para demostrar lo poderosos que somos.

TOTAL

€749

€345
Special offer for a limited time!

Get the course now to start the training and receive all the bonuses

REGISTRATION CLOSES IN:

Days
Hours
Minutes
Seconds

Testimonials

Satisfaction guaranteed

If you are not satisfied, you can email us here and we will refund your money within 30 days. We are sure that you will be delighted with the course and, taking into account all the opinions, we can offer you this 14-day money-back policy without fear.

About

Dr Joe Dispenza

Dr. Joe Dispenza is a New York Times bestselling author, researcher, and chiropractor. Through his research, he explores the science behind spontaneous remissions to empower people to change from the inside out. Combining the fields of quantum physics, neuroscience, brain chemistry, biology, and genetics, Dr. Joe explores the effects of meditation and how people can heal from chronic conditions and even terminal illnesses. Dr. Joe received his Doctor of Chiropractic degree from the University of Life and completed his postgraduate training with a focus on neuroscience and cell biology in response to memory formation, aging, and longevity.

new-york-times@2x.png

BESTSELLER

FREQUENT QUESTIONS

How and when can I access the course?

The course will be instantly accessible after purchase in your Members Area. You can watch it at your own pace, on your computer, tablet or mobile.

How do I access the bonuses?

You will find the following bonuses instantly in your Members Area upon completion of purchase.

Do I need any previous experience?

No, no es necesario ser un experto científico, ni religioso o espiritual para aprovechar las extraordinarias habilidades, a las que aprenderá a acceder. Todo lo que necesitas es tu corazón y una mente abierta.

What language is the course in?

The course was originally recorded in English, but has also been overdubbed in Spanish with Spanish subtitles.

help your friends .

Happiness is the only thing that multiplies when you share it! So share this free course with your friends!

Choose which language you want to attend the conference.

Rose

Digital Strategy & French Marketing

I am in charge of Digital Strategy & French Marketing. I am very happy to be part of the TCCHE family and to work with such amazing individuals. 

I believe that spirituality and science go hand in hand and help improve your life, so I’m really grateful that my job is especially related to this topic and helps people in their change journey. 

I love traveling, discovering new things and finding ways to open my mind and soul.

Ángeles Ruiz

Marketing Executive

I am in charge of Digital Strategy & Spanish Marketing. I management of the Spanish Market. I am really happy to be a member of this TCCHE family and to be able to help people get a better way.

While I’m not working, I prefers to spend my time meditating or reading about spirituality with the ultimate goal of finding harmony & peace within oneself and enjoy the simple things in life.

I love traveling and spend time with my family and dog Leo.

Drew Lovell​

Copywriter​

I write most of the copy for TCCHE, be it the newsletter, email chains, the ad-copy, the landing pages, and much more. It’s a fantastic company to work for with fantastic people. I feel very fortunate. In my spare time I like to write stories and music.